Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Firmaların TÜBİTAK DESTEK karar yazılarında gördüğü ancak pek anlamlandıramadığı bir kelime vardır. İlgili kalemler oransal olarak desteklenmektedir. Bu cümle genellikle ilgili kalemin program destek oranı ile desteklendiği olarak değerlendirilmektedir. Örneğin bir 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programı destek karar yazısında   x aleti oransal olarak desteklenmiştir yazdığında firmaları büyük bir kısmı bu aletin %75 ile desteklendiğini sanmakta ve buna göre finansal planlar yapmaktadır. Dönem raporlarında ise esasında destek oranının %75 değil %40’ın %75’i olduğunu öğrenmektedirler. Bu da hem proje açısından hem de firmanın finansal planlaması açısından ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. 

Peki oransal destek ne demektir?

Proje kapsamında alınan alet, teçhizat, kalıp gibi ürünler projeden sonra da seri üretimde kullanılacak ise TEYDEB bu ürünleri 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programında %40, 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek programında ise proje süresi * %2 oranında destekler. Bu destek türüne oransal destek denir. Oransal destek ile ilgili olarak TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı yönetmeliği aşağıda ki gibidir.

Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler %40 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas harcama tutarları, “maliyet x %40” şeklinde belirlenir. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için oransal destek alt sınırı komite kararıyla %25’e indirilebilir.

Buradan örnekleyecek olursak 50.000 TL’lik bir cihazın 1507 programı kapsamında oransal olarak desteklenmesi durumunda firmaya hibe olarak ödenecek tutar 50.000*0,40(oransal destek oranı)*0,75(destek oranı)= 15.000 TL’dir.
Aynı örneğimizi 12 aylık bir 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri destek programı için uygulayacak olursak 50.000 TL * (12*%2)*0,60(programın en üst destek sınırı)= 7.200 TL hibe ödemesi olacaktır. 

Burada TÜBİTAK TEYDEB’in amacı seri üretim cihazlarına destek vermemektir. Çünkü TÜBİTAK TEYDEB projeleri Ar-Ge projelerini desteklemek amacı ile kurulmuştur. Eğer bir seri üretim cihazına destek almak istiyorsanız makaleler bölümümüzde detayları ile anlattığımız gibi Ar-Ge projesi sonunda sağlanan seri üretim desteklerine başvurmanız gerekmektedir.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz