Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge Merkezi başvuru koşulları, 10 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği kapsamında açıklanmıştır. Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi almak için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen asgari şartlar aranır.


arge merkezi

Ar-Ge merkezlerinde en az 15 ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu rakam 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile, Ar-Ge Merkezlerinde 15, Tasarım Merkezlerinde ise 10  kişi olarak belirlenmiştir. Ancak aşağıda ki sektörlerde yer alan firmalar için Ar-Ge merkezi çalışan sayısının minimum 30 tam zamanlı eşdeğer personel olması gerekmektedir.

A- Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı yapan firmalar
B- Hava taşıtları, uzay araçları ve bunlar ile ilgili imalatları yapan firmalar
C- Askeri savaş araçlarının imalatı
D- Motosiklet imalatı
E- Başka yerde sınıflandırılmamış bir ulaşım ekipmanı imalatı 

Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi ve işletmenin yeterli Ar-Ge veya tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması da aranan başlıca şartlardan biridir.


ar-ge merkezi

İşletmenin fiziki olarak kuracağı Ar-Ge Merkezinin yönetmeliğe uygun olması gerekmektedir. Bu gerekliliklerin başlıcaları; Ar-Ge personelinin merkezde geçirdiği sürenin fiziki kontrolünün yapılacağı mekanizmanın bulunması (Turnike, kart okuyucu, parmak izi tarayıcısı, vs.), Ar-Ge Merkezinin fiziki olarak tek bir bölgede bulunması ve giriş çıkışların birbirinden bağımsız olmaması ve kişi başı en az 3 metre kare çalışma alanının olması şartı aranmaktadır.
Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması da gerekmektedir. İşletmenin önceden Ar-Ge çalışmalarında bulunması şartı aranmaktadır.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz