Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
2017 yılı itibari ile KOBİ tanımında değişikliğe gidiliyor. KOBİ tanımı, 125.000.000 TL’den az net satış hasılatı olan  veya 250 kişiden az personel çalıştıran firmalar olarak güncelleniyor.

En son 04.11.2012 tarihinde değişikliğe uğrayan KOBİ tanımında net satış hasılatı 40.000.000 TL olarak belirlenmişti. Yapılan yeniden değerlendirmeler sonucunda 2017 yılı sonu itibari ile KOBİ tanımında net satış hasılatının 125.000.000 TL olmasına karar verildi. Bu değişiklik ile birlikte eskiden KOBİ tanımı içerisinde yer almayan 3.000’den fazla firmanın KOBİ tanımı içerisine gireceği ön görülmektedir.

Bir firmanın KOBİ tanımına girmesi özellikle devlet destekleri alanında firmalara ciddi avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle KOBİ’ler KOSGEB desteklerinden yararlanabilirlerken KOBİ üstü firmalar KOSGEB desteklerine başvuruda bulunamamaktadır. Yeni tanım ile birlikte bu firmalarında KOSGEB desteklerinden yararlanmasının önü açılmış durumdadır. 

TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge desteklerinde ise KOBİ’ler 1507 KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programına başvurabilmekte ve proje bütçelerinin %75’i oranında hibe alabilmekte iken Sanayi kuruluşları bu programa başvuramamakta ve 1501 Sanayi Ar-Ge destek programı üzerinden %60’a kadar destek alabilmektedirler. Aradaki %15’lik fark 500.000 TL bütçeli bir projede 75.000 TL’lik bir hibe farkına yol açmaktadır. Bu sayede tekrardan KOBİ tanımına girecek olan firmalar bu desteklerden faydalanabileceklerdir. 

TEKNOYATIRIM kapsamında firmaların teknolojik ürünlerine yapacakları yatırımların hibe olarak desteklenmesi sürecinde de KOBİ’ler ile Sanayi kuruluşları arasında hibe oranında yarı yarıya fark bulunmaktadır. 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz