Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
5520 sayılı kurumlar vergisi kanunu, kamu kurum veya kuruluşlarından desteklenen ar-ge projeleri için kurumlar vergisi muafiyetlerinin getirildiği ilk kanun olma özelliğini taşımaktaydı. 13.06.2006 tarihinde yayınlanan kanun ile birlikte ar-ge projeleri için uygulanacak ar-ge indirimi açıklanmıştı. Bu tarihten önce ar-ge projelerinde her hangi bir kurumlar vergisi muafiyeti söz konusu değildi. Ar-Ge desteklerinin artması ve ülkemizin Ar-Ge’ye çok daha önem vermesi ile birlikte  28.02.2008 tarihinde Ar-Ge desteklerini ve teşviklerini düzenleyen yeni bir kanun yayınlandı. 


5746  Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun tüm ar-ge projelerinin destekleme sistemini ve buna bağlı teşvikleri açıklamak üzere yürürlüğe alındı. Ancak 5520 sayılı kanunda ki ilgili madde çıkarılmadığı için yıllarca uygulamalarda ciddi sıkıntılar oluştu. Firmaların bir kısmı Ar-Ge indirimini 5746 sayılı kanuna göre yaparken diğer kısmı ise 5520 sayılı kanuna göre uygulama yaptılar. 

Bu önemli sorunu ortadan kaldırmak için 9 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 58’inci maddesine göre 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-a maddesindeki % 100 Ar-Ge indirimine ilişkin hükmü yürürlükten kaldırılarak tüm Ar-Ge faaliyetleri sadece 5746 Ar-Ge Kanununa tabi kılınmıştır. Bu durumda, uygulamalar arasındaki yöntem farklılıkları giderilmiştir.

Mükellefler bünyelerinde yürüttükleri Ar‐Ge projesi kapsamında faydalanmak istedikleri “Ar‐Ge İndirimi” konusunda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ndeki “10.2. Ar‐Ge indirimi” kısmında tanımlanan düzenlemeyi ya da 5746 Sayılı Kanuna bağlı olarak çıkarılan Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde açıklanan esas ve uygulamaları seçebilirdi. Söz konusu iki düzenlemenin kapsam ile uygulama usul ve esasları birbirinden farklılıklar içermekteydi. 5520 Sayılı Kanun uygulamasını tercih edip 263’de aktifleştirilen Ar‐Ge harcamalarının % 100’ünü kurum kazancından indiren mükellef, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (örneğin TÜBİTAK’dan) gelen hibeyi bilanço pasif kalemi olan 549 özel fon hesabına kaydetmeyerek, 602 numaralı Diğer Gelirler Hesabının alacağına kaydederek vergilendiriyordu. 
Bu uygulama kaldırılarak yerini 5746 sayılı Ar-Ge teşvik kanununa bırakmıştır. Bu durumda Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dönem içerisinde yaptıkları harcalamaları %100 oranında, TÜBİTAK gibi Kamu Kurum ve Kuruluşlardan alınan destek ile yapılan proje harcamalarını ise hibeden mahsup edilerek hesaplanan tutar kadarını vergiden indirebileceklerdir.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz