Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Üretici firmaların, Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi ve ya TÜBİTAK Projeleri kapsamında yürüttükleri projelerde Ar-Ge faaliyetinde bulunan personellerin SGK İşveren Paylarının yarısı, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanununa istinaden muaftır.   

Muafiyet tutarı personelin, bir Ar-Ge faaliyetinde geçirdiği süre ile oranlanarak hesaplanır. Bu durumda Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi personelleri tam zamanlı teşvikten yararlanabilirken, TÜBİTAK projeleri kapsamında sadece çalıştıkları süre baz alınarak hesaplanır.

Tübitak Projelerinde bu teşvikten faydalanmak için ilgili SGK kurumuna dilekçe verilmesi gerekmektedir. SGK bildirgesinde, bu dilekçeye istinaden yeni bir, 5746, sayfası tanımlanır. Fakat Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezlerinde bu sayfanın tanımlanmasının yükümlülüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na aittir. Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Belgesinin temininin ardından Bakanlık 15 gün içerisinde 5476 sayılı teşvikten faydalanabilinecek olan sayfayı tanımlatmakla yükümlüdür.

%20,5 olan SGK işveren payından, 5510 sayılı kanundan faydalanılan tutar düşüldükten sonra yarısı alınarak, indirim tutarı manuel olarak hesaplanır. Normalde %20,5 olan bu kesinti, teşviklerin kullanımından sonra %7,75 olmaktadır. Kısmi çalışma süreleri için hesaplamada, personelin Ar-Ge projesine ayırdığı zamana oranla hesaplamak kritiktir. Firmaların sıklıkla yaptığı hatalardan biri de kısmi çalışan personeller için SGK teşvikleriden tam zamanlı olarak faydalanmasıdır.

6111 sayılı kanundan faydalanılan personel için bu teşvik hesaplanmaz ve yine 5746 sayılı Ar-Ge teşvik yasasından faydalanabilmek için firmanın SGK borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz