Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ülkemizde ki Ar-Ge desteklerini ve teşviklerini düzenleyen 5746 sayılı ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi kanunu 28.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun 16.02.2016 tarihinde ise yeni ar-ge teşvik paketi kapsamında ciddi revizyonlara uğramıştır. Bu revizyonlardan en önemlisi de artık tasarım faaliyetlerinin de ar-ge faaliyeti gibi desteklenecek olmasıdır. Bu kapsamda kanunun adı araştırma geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi kanunu olmuştur.

Ülkemizde ki arge desteklerini dağıtan tüm kurumlar bu kanun kapsamında hareket etmektedir. TÜBİTAK TEYDEB projeleri, KOSGEB Ar-Ge inovasyon projeleri yapan firmalar 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvikleri kullanabilmektedirler. 

Ayrıca diğer kamu kurum veya kuruluşlarınca kabul edilmiş ve desteklenmiş tüm Ar-Ge projeleri bu kanun tarafından getirilmiş olunan vergisel teşviklerden yararlanabilirler.

Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezi olan tüm kuruluşlar da her hangi bir projesinin onayına bakılmaksızın bu kanun kapsamında ki teşviklerden yararlanmaktadırlar.

5746 sayılı kanun ile birlikte  Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde çalışacak minimum personel sayısını belirleme hakkı bakanlar kuruluna verilmiştir.Bakanlar kurulu 10 ve 11 ağustos tarihinde yayınladığı karar ile birlikte birkaç sektör dışında tüm sektörlerde ar-ge merkezi çalışan sayısını 15’e tasarım merkezi çalışan sayısını 10’a indirmiştir. 

Bu kanun ile birlikte kurumlara aşağıdaki maddelerde teşvikler sağlanmaktadır;

a- Ar-Ge indirimi: Firmaların ar-ge projelerine yaptıkları harcamaları indirim konusu yapmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin bir firma ar-ge merkezinde yıllık 1.000.000 TL harcama yaptı ise 1.000.000 TL daha aktifleştirme sureti ile gider yazabilmektedir. Bu sayede firmalar yaptıkları gideri iki kez gider yazılabilmektedir. 

b- Gelir vergisi stopajı desteği: Eski kanunda %80 olan gelir vergisi stopaj desteği son yapılan revizyon ile birlikte %95’lere kadar yükseltilmiştir. Özellikle temel bilim mezunu çalışanların gelir vergisi muafiyeti artırılmıştır.


c- Sigorta prim desteği: Bu kanun kapsamında çalışan personeller SGK İşveren payının %50’sinden muaf tutulmaktadırlar. Ancak bu muafiyetin uygulanabilmesi için firmaların SGK borçlarının olmaması gerekmektedir. 

d- Damga vergisi istisnası: 5746 sayılı kanun kapsamında çalışan personeller damga vergisinden muaf tutulurken yine bu kapsamda yapılacak her türlü sözleşme de damga vergisinden muaf tutulmaktadır.

e- Gümrük Vergisi Muafiyeti: 5746 sayılı kanun kapsamında yapılan alımlar her türlü gümrük vergisi ve harçtan muaftırlar.

f- Personel Desteği: 5746 sayılı kanun kapsamında kurulmuş ar-ge merkezlerinde istihdam edilecek temel bilim mezunu çalışanların maaşlarının 1 bürüt ücreti 2 yıl boyunca Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Destek alacak personel sayısı ar-ge merkezi personel sayısının %10’unu geçemez. 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz