Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Üretici firmalar, yenilik ve ürün geliştirmeleri hakkında projeleri kendi özkaynakları ile yaptıkları durumlarda vergisel yükümlülüklerden dolayı Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verememektedir. Fakat bu çalışmaları Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında yaptıkları zaman bu yükümlülüğü azaltacak olan 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu faydalanabilmektedir. Bu teşviklerin başında, doğrudan personellerin işveren maliyetlerine etki edecek olan SGK işveren payı muafiyeti, Gelir Vergisi muafiyeti ve Damga Vergisi teşvikleri yer alır. 

Ar-Ge merkezlerinin en önemli giderlerinin başında yer alan personel giderleri için 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında bir çok indirim tanımlanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Aşağıda anlatmış olduğumuz tüm muafiyetleri uygularken personelin ar-ge merkezi içerisinde geçirmiş olduğu süre baz alınmalıdır. Örneğin bir personel işinin %80 oranında ar-ge ile ilgiliniyor ve zamanının %80'ini ar-ge merkezinde geçiriyor ise ilgili personel desteklerden %80 oranında yararlandırılmalıdır. 

SGK işveren desteği, yüzde elli olmakla beraber 5510 ve 6111 sayılı kanun kapsamında faydalanılan indirim ile birlikte kullanılabilir. Personelin brüt maaşı üzerinden hesaplanan %20,5 lik işveren payından, 5510 sayılı kanundan faydalanılan beş puanlık indirim mahsup edildikten sonra yarısı alınarak terkin edilecek tutar bulunabilir.

Personelin Gelir Vergisi her ne kadar personelin brüt maaşını etkileyen bir kesinti olsa da, bu başlık altında hesaplanan indirim doğrudan işverene kalmaktadır. Ar-Ge personellerinin Gelir Vergisi, eğitim seviyesine bağlı olarak,

A- Doktora  mezunları ve  temel bilim bölümlerinden yüksek lisans mezunları için %95,
B- Yüksek lisans mezunları ve temel bilimler lisans mezunları için %90, 
C- Lisans mezunları ve diğer teknik personeller için %80 oranında 

5476 sayılı Ar-Ge teşvik yasasına bağlı olarak muaftır. Bu tutar, bordro üzerinden değil, muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek olan tutar olarak hesaplanacağı içinde getirisi doğrudan işverenedir.

Ar-Ge ve tasarım projelerinde yer alan personellerin Damga Vergileri de doğrudan işverene kalarak %100 oranında muaftır.

6.500 Bürüt ücret alan bir personel için uygulanmış olunan örnek tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz