Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
26 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Ar-Ge Reform Paketiyle Ar-Ge ve yenilik ekosistemini geliştirecek pek çok yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kanunun ardından Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar ile 50 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sınırlaması kaldırılarak, çoğu sektör için bu sınır 15 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeline düşürülmüştür. 

Ar-Ge Personelinin tanımı ise 10 Ağustos Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanan Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği’nde; 

“Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri” şeklinde tanımlanmıştır. 

Tanımda adı geçen araştırmacı ve teknisyen tanımları ise;


arge merkezi araştırmacı


Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları.

Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri. Şeklindedir.

Destek Personeli:  Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeller ise destek personeli katagorisine alınmıştır. Destek Personeli Ar-Ge personeli toplamının, en fazla %10’u kadar olabilir.

Özet geçmek gerekirse, Ar-Ge Merkezinde çalışmalarına devam eden lisans mezunları araştırmacı, teknik lise ve meslek lisesi çıkışlı personeller teknisyen ve Ar-Ge projeleri ile doğrudan ilişkili yönetici, bakım, muhasebe, vs. personeli ise destek personeli sınıfındadır.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz