Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Temel Bilimler Personel Desteği, temel bilimler olarak kabul edilen kimya, biyoloji, matematik, fizik gibi bölümlerden mezun kişilerin istihdam edilmesi durumunda devlet tarafından ilgili personel ait ödenecek maaş için verilecek destektir. 

26 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Ar-Ge Reform Paketiyle Ar-Ge ve yenilik ekosistemini geliştirecek pek çok yeni düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemelerin içinde en dikkat çekici konulardan biri de Temel Bilimler Desteğidir.

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Bu kapsamda her bir Ar-Ge merkezinde destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda Ar-Ge merkezinde istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.

Bakanlık tarafından ödenen destek tutarı, özel fon niteliği taşımaktadır. Bu sebeple vergiden muaftır ve 549 – Özel Fonlar hesabında beş sene izlendikten sonra sermayeye eklenir.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz