Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Araştırma geliştirme ve yenilik özellikleri olan fikirleriniz için ,TEYDEB desteklerinden yararlanabilmek mi istiyorsunuz. Projenize en uygun destek programını seçtikten sonra, projenizi sunabilmeniz için Prodis online sistemi üzerinden göndermeniz gerekmektedir. Projenizi yazdınız, hazırladınız ve artık sistem üzerinden TÜBİTAK'a gönderilmesi işlemi için Ön Kayıt başvurunuzu yapmanız gerekiyor. 

Her proje için bir Proje Yürütücüsü seçilmesi gerekmektedir. Proje Yürütücüsü mevcut proje konusunda uzman Lisans ve üstü formasyon eğitimine sahip olması beklenir. Başvuru proje yürütücünün kaydının Prodiste gerçekleştirilmesi ile başlanır. Yeni kullanıcı kaydı ve yeni kuruluş kaydı Prodis üzerinde gerçekleştirilir.Her kullanıcı için sistem üzerinden kullanıcı adı ve şifre belirlenmelidir. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş, E-imza ile giriş ve Mobil imza ile giriş seçenekler kullanıcılar için sunulmaktadır. 

Ön Kayıt işlemi yapılırken prodis sistemine şirket imza yetkilisinin TC numarası ,ünvanı görevi telefon numaraları girilir.
Şirket Mali verilerinde bir önceki yılı kesin hesap verileri veya son dönem verilerinin sisteme girilmesi istenir. İstenen veriler ; Net Satış Hasılatı , Ar-Ge Giderleri, Yurtdışı Satışlar Toplamı, Özgün Ürün Satış Hasılatı, Ödenmiş Sermaye, Dönen Varlıklar, Ortaklardan Alacaklar, Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri, Kısa Vadeli Borçlar, Hakediş Gelirleri, Kısa Vadeli Banka Borçları, Özkaynak ve Son Üç Yıl Net Satış Ortalaması bilgileri istenmektedir.
Firma bilgilerinde ; Kuruluş Açık Ünvanı, Vergi Dairesi, Vergi Sicil No, Ticaret Sicil No, Ekonomik Faaliyet Sınıfı (NACE Kodu), Kuruluş Tescil Tarihi (gg.aa.yy),Telefon,Fax,e-posta adresi,Web adresi,Adres ve projenin yapılacağı adres ve kuruluş ortaklık bilgileri girilmelidir.

Proje Yürütücüsü ve Firma ve firma kullanıcı bilgileri gibi tüm bilgiler sisteme girildikten sonra Önkayıt ve taahhütname sistem üzerinden indirilir. TÜBİTAK tarafından istenen şirket evrakları ; En son tarihli ve onaylı İmza sirküleri, vergi levhası ,İlk kuruluş tescili gösteren ticaret sicil gazetesi,ünvan değişikliği yapıldıysa ünvan değişikliğini gösteren ticaret sicil gazetesi ve son değişikliğe ait ticaret sicil gazetesi, şirket kobi ise kobi beyannamesi ile birlikte sistemden indirilmiş olan Ön Kayıt ve Taahhütname belgelerinin tamamı İmza sirkülerinde kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler tarafından kaşe ve imza atıldıktan sonra ,TÜBİTAK Ankara Önkayıt birimine gönderilmeli ve Önkayıt başvurusunun sistemde onaylanarak aktif olması beklenir.

Önkayıt işlemi Prodis sisteminde aktif olduktan sonra daha önce yadığınız hazır durumdaki projenizi sistem üzerinden yükleyebilir ve Başkanlığa online olarak gönderebilirsiniz. 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz