Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

TÜBİTAK destekleri ile finanse edilen Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında firmalar, proje gider yüklerini, TÜBİTAK’ın verdiği ön ödeme (avans) ile hafifletebilmektedir. Kalan proje bütçesinin %25’ine denk gelen tutar her dönem başlangıcında TÜBİTAK tarafından firmaların hesabına yatar. Bu transfer ödemesine başvurabilmek için gerekli olan ön koşullar aşağıdaki gibidir;


  • Destek kararı verilen projeye ilişkin sözleşmenin TÜBİTAK tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

  • Transfer ödemesi talebi için, talep edilen tutarın %25 fazlası kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir.

  • Sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalanan projeye ilişkin ilk transfer ödemesi talebi projenin herhangi bir döneminde yapılabilir.  İlk transfer ödemesinin yapıldığı dönemi izleyen dönemlerde, önceki dönem raporlarının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını takiben firmadan transfer ödemesi talebi beklenmeksizin yeni transfer ödemesi gerçekleştirilir. Yapılacak yeni transfer ödemesi miktarı, destek kapsamına alınan proje bütçesinden geçmiş dönemlerin desteklemeye esas harcama tutarları çıkarıldıktan sonra kalan bütçenin yüzde yirmi beşi (%25) üzerinden yapılır.  Bu ödemeler bir önceki dönemin destek tutarı ile yapılan mahsuplaşmayı takiben, mahsup sonrası kalan tutar düşürülerek gerçekleştirilir.

  • Transfer ödemesinin TÜBİTAK tarafından aktarılacağı herhangi bir banka nezdinde transfer ödemesine özel bir hesap (proje transfer hesabı) açılmalıdır. Hesabın vadesiz bir hesap olması ve firmanın bu ödeme üzerinden herhangi bir faiz geliri elde etmemesi gerekir.

  • Bütün transfer ödemesi süreçlerinde kuruluşların vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz