Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Üretici firmalar, yenilik ve ürün geliştirmeleri hakkında projeleri kendi özkaynakları ile yaptıkları durumlarda vergisel yükümlülüklerden dolayı Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verememektedir. Fakat bu çalışmaları TÜBİTAK – TEYDEB projeleri kapsamında yaptıkları zaman bu yükümlülüğü azaltacak olan 5476 sayılı Ar-Ge teşvik yasasından faydalanabilmekle beraber, projelerini vergiden muaf hibe ile finanse edebilmektedir. Ar-Ge personelleri, Ar-Ge çalışmalarında bulundukları süre ile oranlı olarak doğrudan personellerin işveren maliyetlerine etki edecek olan SGK işveren, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi teşviklerinden faydalanabilirler.

SGK işveren desteği, yüzde elli olmakla beraber 5510 ve 6111 sayılı kanun kapsamında faydalanılan indirim ile birlikte kullanılabilir. Personelin Ar-Ge çalışmalarından sağladığı brüt maaşı üzerinden hesaplanan %20,5 lik işveren payından, 5510 sayılı kanundan faydalanılan beş puanlık indirim mahsup edildikten sonra yarısı alınarak terkin edilecek tutar bulunabilir. 

Personelin Gelir Vergisi her ne kadar personelin brüt maaşını etkileyen bir kesinti olsa da, bu başlık altında hesaplanan indirim doğrudan işverene kalmaktadır. Ar-Ge personellerinin, Ar-Ge çalışmalarına denk gelen Gelir Vergisi, eğitim seviyesine bağlı olarak, doktora ve temel bilimler y.lisans için %95, y.lisans ve temel bilimler lisans için %90, diğerleri için %80 oranında 5476 sayılı Ar-Ge teşvik yasasına bağlı olarak muaftır. Bu tutar, bordro üzerinden değil, muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek olan tutar olarak hesaplanacağı içinde getirisi doğrudan işverenedir.

Ar-Ge ve tasarım projelerinde yer alan personellerin yenilik çalışmalarında geçirdikleri süre boyunca elde ettiği ücretlerin Damga Vergileri de doğrudan işverene kalarak %100 oranında muaftır.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz