Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
TÜBİTAK TEYDEB destekleri kapsamında firmaların hibe almalarının yanında yararlanabilecekleri bir çok vergisel teşvikte bulunmaktadır. Günümüzde, rekabetin sürdürülebilir olması için üretici firmaların sürekli olarak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında bulunması gerektiğine inanmaktayız. Fakat yeni ürün ve süreç yeniliklerinin öz kaynaklar ile finanse edilmesi durumunda firmalar, üzerlerindeki SGK ve vergi yüklerini taşımakta zorluk çekmektedir. Bu sorunlar TÜBİTAK Ar-Ge projeleri ile giderilebilmektedir. Bu yolla üreticiler yenilik çalışmalarını finanse edebilmek için vergi muafiyetleri ve fon yardımları alabilir. Bu teşvikler;

Vergiden Muaf Hibe

Firmalar yenilik çalışmalarını yaptıkları TÜBİTAK Ar-Ge projeleri ile finanse edebilmektedir. TÜBİTAK yapılan Ar-Ge harcamalarını %80 a varan hibe oranları ile desteklemektedir. Çoğu kamu kuruluşları tarafından verilen hibeler bir gelir özelliği taşımaktadır. Bu sebeple bu hibeler üzerinden Kurum Vergisi verilir. Fakat TÜBİTAK tarafından sağlanan finansal yardımlar vergiden muaf olma özelliğini (Özel fon niteliğindedir) taşımakla birlikte, firmalar 5746 sayılı Ar-Ge teşvik kanunu kapsamında da çeşitli vergisel muafiyetlerden yararlanabilir.

SGK İşveren Desteği

TÜBİTAK -TEYDEB kapsamında yapılan yenilik projelerinde çalışan personellerin SGK işveren payının yarısı 5746 Ar-Ge teşvik yasası kapsamında istisna tutulur. Bu tutar personelin, projeye ayırdığı kısmi zaman üzerinden hesaplanır.

Gelir Vergisi Desteği

TÜBİTAK -TEYDEB kapsamında yapılan yenilik projelerinde çalışan personellerin gelir vergisi, öğrenim seviyesine bağlı olarak, %80-90-95 oranında muaftır. Gelir vergisi her ne kadar personelin brüt maaşına yansısa da, getirisi herzaman işverene olacağından personel maaşına yansıtılmaz. Diğer teşvikler gibi gelir vergisi teşvikleride personelin, Tübitak projesine ayırdığı zaman üzerinden kısmi olarak hesaplanır. Doktora veya Temel Bilim Yüksek Lisans mezunları %95, Yüksek Lisans veya Temel Bilim Lisans mezunları %90, diğerleri ise %80 oranında vergiden muaftır. 

Damga Vergisi Desteği

TÜBİTAK-TEYDEB projelerinde hazırlanan her türlü evrakın damga vergisinden muaf olmasıyla beraber, personel ücretlerinden kesilen damga vergileride kısmi çalışma zamanı üzerinden %100 oranında teşvik kapsamına girmektedir.

Ar-Ge İndirimi

TÜBİTAK projelerinde katlanılan İlk Madde Malzeme, Personel, Amortisman ve Dışarıya yaptırılan İşler yıl sonunda 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge indirimi adı altında vergiden düşürülür. Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşturulan Maddi Olmayan Duran Varlık’ta Araştırma ve Geliştirme Giderleri’nden, Tübitak’tan alınan hibe mahsup edildikten sonra Ar-Ge indirimine konu olur. Aktifleştirilen tutar proje bitiminde %20 payla 5 senede itfa edilir. Bu şekilde Ar-Ge çalışmalarının masrafları vergiden mükerrer bir şekilde düşürülür.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz