Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge proje destekleri kapsamında özellikle imalat sektöründe ki firmaların en sık sorduğu soruların başında projeler kapsamında kalıp yatırımlarının desteklenip desteklenmediğidir. 

Öncelikli şu bilinmelidir ki TÜBİTAK TEYDEB desteklerinin ana amacı Ar-Ge projelerinin desteklenmesidir. Seri üretime yönelik bir destek sistemi bulunmamaktadır. Kalıplar ise genel olarak firmaların seri üretimde kullandıkları bir materyaldir. Bu nedenle kalıpların desteklenen bilmesi için çok ince bir nüans bulunmaktadır. Bir proje kapsamında kalıp yatırımının desteklenebilmesi için ilgili ar-ge projesinde kalıbın zorunlu olması ve başka yöntemlerle -örneğin 3d printer ..vb – sorunun çözülemeyecek olması gerekmektedir. 

İlgili kalıplar proje bitiminden sonra seri üretimde de kullanılacaksa bu durumda ilgili gider  oransal desteğe tabi tutulur. Eğer sunulan proje bir 1507 KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı ise kalıp %40 ile desteklenirken sunulan proje 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri destek programında ise aşağıda yer alan ilgili mevzuata göre desteklenir.

1501 Sanayi Ar-Ge projelerinde proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler proje süresiyle orantılı olarak aylık % 2 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas harcama tutarları “maliyet x proje süresi(ay) x % 2” şeklinde belirlenir. “proje süresi (ay) x % 2” çarpımından bulunacak oranın alt sınırı % 40’dır. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için oransal destek alt sınırı komite kararıyla %25’e indirilebilir.

1511 Öncelikli alanlar destek programında ise aynı şekilde 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri destek programı mevzuatı uygulanır. Ancak 1511’de +%10 genel gider desteği bulunması nedeni ile bu destek de ilave edilmesi ile destek oranının artırılması sağlanabilinir. 


Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz