Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Bir ar-ge projesi herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna satıldıktan sonra destek almak amacı ile TÜBİTAK TEYDEB ar-ge destek projelerine başvuramaz. Burada ki amaç bir kamu kurumundan para alınarak satılmış bir ürüne başka bir kamu kurumundan destek alınarak mükerrer destek alınmasının önüne geçilmek istenmesidir. 

Bu kapsamda TÜBİTAK yönetmeliklerinde açık hükümler bulunmaktadır. Yönetmelik TÜBİTAK’a sunulacak projenin tamamının veya bir kısmının proje başlangıç tarihinden önce her hangi bir kamu kurum yada kuruluşuna para karşılığında satılması veya taahhüt edilmiş olması durumunda ilgili projenin TÜBİTAK TEYDEB projeleri kapsamında desteklenemeyeceğini böyle bir durumun vuku bulması durumunda yapılan destek ödemelerinin firmadan geri talep edileceğini açıkça belirtmiştir.

Ancak bir proje TEYDEB’e sunulduktan ve destek kapsamına alındıktan belirli bir süre sonra kamuya satılırsa bu durumda satış sürecine kadar olan kısım destek kapsamına alınır. TEYDEB yönetmeliklerinde bu konu aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir.

TÜBİTAK tarafından destek kararı verilen projede geliştirilmesi hedeflenen çıktıların (teknoloji, ürün, süreç, modül, yöntem, yazılım, veri, rapor vb.) tamamının veya bir kısmının proje başvurusunu yapan kuruluş tarafından bir kamu kurum veya kuruluşuna bedeli karşılığında taahhüt edilmesi halinde, proje destek başlangıç tarihi ile işin verildiği tarih (ihale kararının onaylandığı veya ihalesiz alımlarda siparişin / işe başlama talimatının verildiği tarih) arasındaki faaliyetler destek kapsamında değerlendirilir. İlgili kamu kurum kuruluşu tarafından işin verildiği tarih itibariyle bu Uygulama Esaslarının 50 nci maddesi hükümleri uygulanarak proje yürürlükten kaldırılır.  

Bu konuda yapılması gereken eğer proje kamu kurumu ile birlikte gerçekleştirilecek ise TÜBİTAK’ın kamu kurumlarının özel sektörle birlikte ortak proje geliştirmesi için verdiği destek programı olan TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı)’na başvuru yapılması gerekmektedir. 

KAMAG programları çağrı bazlı programlar olup ilgili kamu kuruluşunun TÜBİTAK’dan konu ile ilgili bir çağrı açılması için talepte bulunması gerekmektedir. KAMAG programı kapsamında aşağıda ki kurumların Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşların müşterisi olduğu projeler gerçekleştirilebilecektir.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz