Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge projesi kapsamında seri üretim makinası alınamaz ancak aşağıda TEYDEB uygulama esaslarında da belirtildiği gibi projenin yapılması konusunda seri üretim makinasının zaruri olduğu durumlarda ilgili makinalar oransal olarak desteklenir. 

Bu konu ile ilgili uygulama esasları şu şekildedir:

Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler %40 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas harcama tutarları, “maliyet x %40” şeklinde belirlenir. Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için oransal destek alt sınırı komite kararıyla %25’e indirilebilir.

Seri üretim desteklerinden faydalanabilmek için son 3 yıl içerisinde Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi için  seri üretimi desteğine KOSGEB Endüstriyel Uygulama başlığında başvurulabilinir. Bu kapsamda alınacak seri üretim ekipmanları için 150.000 TL hibe ile 200.000 TL faizsiz kredi sağlanmaktadır.

Ayrıca firmalar son 5 yıl içerisinde Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi için  seri üretimi için Sanayi Bakanlığının TEKNOYATIRIM programı üzerinden 10.000.000 TL'ye kadar hibe alabilmektedirler.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz