Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Anonim Şirket, en az 50.000 TL sermaye ile kurulmuş ve minimum 1 tüzel veya gerçek kişinin kurmuş olduğu şirkettir. Anonim şirketleri şahıslar kurabileceği gibi tüzel kişilerde kurabilirler. Anonim şirketlerde mutlaka bir yönetim kurulu bulunmalı ve ticaret sicil gazetesinde yönetim kurulu başkanının bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 

Anonim şirketleri limited şirketlerden ayıran  en önemli özelliği devlete karşı borçlar dışında diğer tüm borçlarında şirket yanlızca mal varlığı ile sorumludur. 

Anonim şirketlerin ünvanında en az 1 iştigal konusu belirtilmelidir. Örneğin ARGE EVİ STRATEJİK PLANLAMA TİCARET A.Ş. genel olarak anonim şirketler A.Ş. kısaltmasını kullanmaktadırlar. 

Ar-Ge destekleri açısından bir firmanın anonim şirket olmasıda önem arz etmektedir. Özellikle TÜBİTAK TEYDEB desteklerinin bazı programlarına şahıs şirketleri başvuru yapamamakta sadece limited ve anonim şirketler başvuru yapabilmektedirler.

DEVLET DESTEKLERİNDEN YARARLANMA KONUSUNDA ANONİM ŞİRKET KURULUŞUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- NACE Kodu: NACE kodu çoğu firmanın kuruluşu sırasında dikkat edilmeyen bir konudur. Ancak özellikle devlet desteklerinden bir firmanın yararlanıp yararlanamıyacağının belirlenmesinde çok önemli bir konu durumundadır. Örneğin KOSGEB desteklerinden yararlanmak için NACE kodunuzun KOSGEB’in desteklediği NACE kodlarından biri olması gerekmektedir. Kuruluş yapılmadan önce KOSGEB’in ilgili listesinin incelenmesi ileride sağlanacak destekler açısından önemlidir. 

2- İmza Yetkilileri: Tüm devlet desteklerinden yararlanırken mutlaka imza sirkülerinde A sınıfı imza yetkilisi kişinin imzası istenmektedir. İmza yetkilerini belirlerken bu konuya dikkat edilmelidir. 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz