Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge Merkezi kuran firmalara 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında ki kanun kapsamında aşağıda ki teşvikler sağlanmaktadır. Bu destekler aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında yapılan yenilik projelerinde çalışan personellerin SGK işveren payının yarısı 5746 Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi kanunu kapsamında istisna tutulur.

Gelir Vergisi Desteği
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında yapılan yenilik projelerinde çalışan personellerin gelir vergisi, öğrenim seviyesine bağlı olarak, %80-90-95 oranında muaftır. Gelir vergisi her ne kadar personelin brüt maaşına yansısa da, getirisi herzaman işverene olacağından personel maaşına yansıtılmaz. 

Damga Vergisi Desteği
Ar-Ge ve Tasarım projelerinde hazırlanan her türlü evrakın damga vergisinden muaf olmasıyla beraber, personel ücretlerinden kesilen damga vergileride %100 oranında teşvik kapsamına girmektedir.

Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Tübitak projelerinde katlanılan İlk Madde Malzeme, Personel, Amortisman, Dışarıya yaptırılan İşler, Genel Giderler ve Vergi, Resim Harçlar yıl sonunda 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge indirimi adı altında %100 oranında vergiden düşürülür. 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kapsamında çalışan temel bilim mezunu istihdamın ücretinin, ilgili dönemdeki asgari brüt maaş kadarına kadar olan kısmı hibe olarak 2 sene boyunca desteklenir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti
Ar-Ge çalışmaları için alımı gerçekleşen ithal alet ve malzemeler gümrük vergisinden muaftır.

Vergiden Muaf Hibe
Firmalar yenilik çalışmalarını Ar-Ge Merkezi kapsamında yaptıkları Tübitak Ar-Ge projeleri ile finanse edebilmektedir. Tübitak yapılan Ar-Ge harcamalarını %80 a varan hibe oranları ile desteklemektedir. Çoğu kamu kuruluşları tarafından verilen hibeler bir gelir özelliği taşımaktadır. Bu sebeple bu hibeler üzerinden Kurum Vergisi verilir. Fakat Tübitak tarafından sağlanan finansal yardımlar vergiden muaf olma özelliğini (Özel fon niteliğindedir) taşımakla birlikte, firmalar 5746 sayılı Ar-Ge teşvik kanunu kapsamında da çeşitli vergisel muafiyetlerden yararlanabilir.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz