Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge merkezi belgesi, 5746 sayılı kanun uyarınca Bilim Teknoloji ve Sanayi bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanmış firmalara verilen bir belgedir. 

Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanmış olan firmalar 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi kanununda yer alan vergisel muafiyetler ile hibeleri almaya hak kazanırlar.

Bu kapsamda firmalara personel gelir vergisi muafiyeti, SGK işveren payı muafiyeti, damga vergisi muafiyeti, Ar-Ge indirimi, temel bilim mezun desteği, gümrük vergisi muafiyeti ve resim ve harçlardan muafiyet tanınmaktadır. 

Ar-Ge merkezi belgesinin alınması sürecini kısaca aşağıda ki gibi özetleyebiliriz.Firmaların Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanmaları için öncelikle Ar-Ge merkezi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda öncelikle firmaların Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının sitesinde yer alan Ar-Ge merkezi başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

2- Revizyon Süreci

Ar-Ge Merkezi başvurusu yapıldıktan sonra bakanlık tarafından başvuru incelenerek gerekli görülmesi durumunda bazı noktalar ile ilgili revizyon talepleri yapılabilmektedir. Yapılan revizyon taleplerini firmaların en fazla 5 gün içerisinde gerçekleştirerek başvuruyu tamamlamaları gerekmektedir.

3- Hakem Değerlendirme Süreci

Ar-Ge Merkezi başvurusunu tamamlayan firmalara bakanlık tarafından ilgili konuda uzman akademisyenler hakem olarak atanır. Hakemler firmaları tek tek ziyaret ederek firmaların tüm süreçlere uygunluğunu denetlerler. İlgili denetimler sonucunda hakemler hakem değerlendirme raporlarını yazarak Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığının ilgili uzmanına gönderirler.

4- Kurul Süreci

Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda Ar-Ge merkezi değerlendirme kurulu toplanrak firma ile birlikte başvurunun üzerinden geçerler. Kurul sürecinde firma uygun bulunur ise firmaya Ar-Ge Merkezi Belgesi
verilir. 


Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz