Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge Merkezi danışmanlığı kapsamında öncelikle deneyimli kadromuz tarafından firmalara ön analiz yapılmaktadır. Ön analiz kapsamında firmaların aşağıdaki başlıklar altında mevcut durumu analiz edilerek bir yol haritası çıkartılmaktadır

  1. Firmanın Ar-Ge altyapısı analizi
  2. Firmanın personel durumu analizi
  3. Firmanın Ar-Ge projeleri analizi
  4. Ar-Ge Merkezi fiziksel alan analizi
  5. Ar-Ge Merkezi stratejileri analizi
  6. Ar-Ge muhasebe sistemi analizi
Analiz çalışmasının tamamlanması sürecinden sonra firma ile stratejik planlama yapılarak aşağıdaki süreçlerin kurulması veya revizyonu sağlanır.

1- Ar-Ge proje yönetim sistemi
2- Ar-Ge muhasebesi sistemi
3- Ar-Ge Merkezi organizasyon şeması
4- Ar-Ge Merkezi iş akış süreçleri
5- Bilgi yönetim sistemleri
6- Fikri ve Sınai haklar sistemi
7- Performans yönetim sistemi
8- Ödül uyarı sistemi
9- Öneri sistemi
10- Eğitim sistemi
11- Ulusal ve uluslararası iş birlikleri
12- Akademik danışmanlık süreçleri

Sistem kurulumları tamamlandıktan sonra Ar-Ge Merkezi başvurusu tamamlanarak online sistem üzerinden Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığına gönderimi sağlanır. Bakanlık tarafından konusunda uzman hakemler firmaya denetçi olarak atanır. Denetimlerden önce ilgili sunumlar EXPERTO tarafından hazırlanarak hakem öncesi eğitimler firmaya verilir. Hakem denetimleri sonrasında Ar-Ge merkezi değerlendirme komitesi Ankara’da firma ile toplantı yaparak süreci sonlandırır. Firma Ar-Ge merkezi belgesini almasının ardından 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında kendisine tanınmış olunan teşvikleri kullanmaya başlayabilir. 
 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz