Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge projelerine hibe veren kurumların temel aldığı Frascati Kılavuzu’nda Ar-Ge, “İnsan, kültür ve toplumun bilgilerinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu bilgilerin yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik olarak yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak tanımlanmakta ancak Ar-Ge’nin kendisi soyut, yoruma açık bir kavram. Ar-Ge’yi somut ve ölçülebilir hale getirmek için Ar-Ge’nin belirleyici özelliklerinden söz etmek gerekmekte.


arge tanımı

1. Ar-Ge tanımında çalışmaların “sistematik” bir biçimde yürümesi gereğinden bahsediliyor. Bir sistem dahilinde yürüyecek olan Ar-Ge çalışmalarına deneme-yanılma ya da tesadüflerden ziyade analiz, tasarım ve test çalışmalarının hakim olması beklenmeli ki Ar-Ge projelerine hibe veren kurumların projelerden beklentileri de bu yönde.

2. Ar-Ge tanımındaki “yeni uygulama” kavramını irdelemek için inovasyon kavramından bahsetmek gerekiyor. Oslo Kılavuzu’na göre inovasyon; işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), süreç, yeni bir pazarlama yöntemi veya yeni bir örgütsel yöntemin gerçekleştirilmesidir. Sayılan dört tür inovasyondan (ürün inovasyonu, süreç inovasyonu, pazarlama, organizasyon) sadece ürün ve süreç inovasyonu Ar-Ge proje hibeleri kapsamında desteklenir. Nedeni, Ar-Ge tanımının gizli olarak barındırdığı “teknoloji” kavramında saklıdır. 

3. Ar-Ge tanımında belirtilen amaç (“insan, kültür ve toplumun bilgilerinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu bilgilerin yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması” amacı) teknoloji tanımını çağrıştırır. “İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek” olarak tanımlanabilecek teknoloji, Ar-Ge değerlendirme kıstaslarının başında gelir. Zira pazarlama inovasyonu ile örgütsel inovasyon, tesadüfî ve basit yenilikleri derhal dışlar.

Ürün inovasyonu; yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır.  Ürün inovasyonu bu teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında ve diğer işlevsel özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri içerir.

Süreç inovasyonu ise; yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş/ iyileştirilmiş üretim ya da dağıtım yönteminin uygulanmasıdır. Süreç inovasyonu, birim üretim veya teslimat maliyetlerini azaltmak, kaliteyi artırmak, yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek ya da teslim etmek üzere öngörülebilir.

4. İnovasyon tanımında geçen “yeni” kavramından ne kast ettiğimizi de irdelemek gerekiyor. Desteklenmek için proje konusu ürün veya sürecin, Dünya veya Türkiye için yeni olarak geliştirilmesi gereği vardır. Ürün veya sürecin Türkiye’de benzerleri var ise aralarında Ar-Ge tanımının içerdiği farklılıkları taşıması gerekiyor. Proje konusu ürün veya sürecin firma için de bir yenilik niteliğinde olması gerektiğinin altını çizmekte fayda var. Zira firmaların önceden geliştirdikleri ürünler –  geliştirme bizzat kendileri tarafından yapılmış olsa da – artık “yeni” değildir. 

Proje konusu ürün veya süreç dünya veya Türkiye için bir yenilik olsa da, projeyi sunan firma katkısı özelinde değerlendirilir. Firma Ar-Ge’yi oluşturan öğeleri üçüncü şahıslara yaptırılıyorsa, projenin desteklenmesi beklenemez.

arge nedir

Ar-Ge Kabul Edilmeyen Durum Örnekleri:

1. Teknik özellikleri değiştirmeyen tasarım değişiklikleri 
2. Rutin güncellemeler
3. Küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler
4. Kullanılmakta olan sistemlerinin çok benzerlerinin kurulması yoluyla yeteneklerin/kapasitenin artırılması
5. Satın alınan yeni mal ve hizmetlerin yeniden ticaretinin yapılması 


Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz