Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Türkiye’de ve dünyada Ar-Ge projelerinizi sunabileceğiniz birçok kurum mevcut olup Ar-Ge projelerinde aradıkları kriterler, destekledikleri harcama kalemleri aşağı yukarı aynı olmakla birlikte şirketinizin yapısı, destek beklediğiniz harcama kalemleri, desteğin talep ettiğiniz dönüş hızı ve meblağına göre değişiklik gösterir ya da en azından ideal durum budur. Başvurulacak kurumlar arasında TÜBİTAK  TEYDEB, KOSGEB hatta AB, krediye olumlu bakıyor iseniz TTGV, bir Teknokent bünyesinde yer alıyorsanız Teknokent, Ar-Ge Merkezi iseniz Sanayi Bakanlığı sayılabilir. Baştan belirtelim, sunulan kurum ne olursa olsun, seri üretime geçiş süreci hibe kapsamı dışındadır. Proje başarı ile tamamlanır tamamlanmaz KOSGEB’in seri üretim için oluşturduğu Endüstriyel Uygulama Programı’na veya Sanayi Bakanlığının Teknoyatırım programına başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Ar-Ge sizin için bir “yaşam tarzı” değil ise, Ar-Ge yapmaya yeni yeni başlıyor iseniz önerimiz KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Programı ya da 1507 TEYDEB projesi başvurusunda bulunmanız. Bir proje için aynı anda her iki programa başvurabiliyor olsanız da mükerrer kalemler için destek verilmemekte. Örneğin bir makine için TEYDEB’den destek talep ediyorsanız aynı makine için KOSGEB’den de destek alamazsınız. Genel olarak projenin ilgili harcama kalemi için verdiği destek tutarı size yetmiyor ya da o kalemde ilgili program destek vermiyor ise karma bir başvuru yapabilirsiniz. İşte birkaç tüyo:

1. Proje kapsamında çalışacak ekip şirket patronu ve/veya lisans altı mezuniyete sahip kişilerden oluşuyor ise personel desteği için KOSGEB’i önermiyoruz çünkü KOSGEB bu kişilerin aldıkları ücrete destek vermiyor. Buna karşın TEYDEB kişinin aldığı reel ücreti de göz önünde bulundurarak eğitim durumuna göre belirlediği kotalar oranında destek veriyor.

2. Bilindiği gibi personele ödenen ücretler sektör bazında değişiklik göstermekte. Örneğin bir bilişim şirketi iseniz personele ödenen ücretler muhtemelen sanayideki muadillerine ödenen ücretlerden fazladır. Dolayısıyla proje ekibinin ücretleri yüksek ve sizin proje bütçeniz de ağırlıklı olarak personel bütçesinden oluşuyor ise personel bütçesi için toplam 100.000 TL hibe alabileceğiniz KOSGEB’i önermiyoruz.

3. Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri KDV hariç 133.000 TL’nin üzerinde ise ek destek amaçlı TEYDEB projesini öneririz çünkü KOSGEB bu meblağın %75’i olan 100.000 TL üzerindeki harcamalar için 200.000 TL’lik bir geri ödemeli plan sunuyor.

4. 500.000 TL üst limitli 1507 programı hakkınız sınırlı olup TEYDEB’e sunduğunuz 5 adet proje için geçerlidir. Proje bütçeniz yüksek ancak 1507 hakkınızı ziyan etmek istemiyorsanız (destek oranı %75’tir) fazla gelen kısmı yukarıdaki kriterlere uyarak KOSGEB projesi olarak da sunabilirsiniz.

5. Proje kapsamında harcama yapacağınız zaman da sunulacak kurum seçiminde belirleyici olabilmektedir. KOSGEB hibelerini aylık, üç aylık, v.b. periyodlarda rapor sunarak geri alabilirsiniz ancak TEYDEB için altı aylık dönemlere uymak zorundasınız. TEYDEB’de birinci dönem olarak nitelendirilen Ocak-Haziran aylarına ait raporunuzu takip eden Temmuz-Eylül; ikinci dönem olan Temmuz-Aralık aylarına ait raporunuzu ise takip eden Ocak-Mart aylarında sunuyor ve hibeyi buna istinaden alıyor olacaksınız.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz