Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Hızla değişen, çeşitlenen ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji karşısında firmaların sürekli kendilerini geliştirmeleri, ürün gamlarına yeni ürünler katmaları, mevcut ürün ve hizmetlerinde yapısal değişiklikler yapmaları gerekmekte. Günümüzde artık ayakta kalabilmek, Türkiye ve dünyadaki rakipler ile rekabet edebilmek için Ar-Ge şart oldu. Sürekli ilerlemenin yegane yolunun Ar-Ge’den geçtiğinin farkında olan Devlet, özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek için, Ar-Ge yapan firmalara projeleri özelinde geri ödemesiz destekler sağlamakta.


Yaptığımız iş gereği gerek hizmet verdiğimiz firmalardan, gerekse bize danışan yakın çevremizden edindiğimiz izlenime göre sektördeki büyük bir yanlış anlaşılmayı aydınlatmak adına öncelikle Ar-Ge desteğinin ne olmadığını ifade etmek gerekir.  Yakın geçmişte yaşadığımız bir olayda yaptığımız işi bilen ve fikir almak isteyen bir arkadaşımız bizi aradı ve “Devlet firmalara para veriyormuş, patron derhal ayrıntıları öğren” dedi. Firma Ar-Ge yapmıyor, yapmayı da düşünmüyordu. En sonunda “Biz bu işi yapıyoruz ve iyi de yaptığımıza inanıyoruz. Sence dediğin gibi bir şey olsa biz almaz mıyız?” diyerek kısmen de olsa ikna edebildik. Sektörün en çok spekülasyona açık konusunu bu alanda başarılı çalışmalara imza atmış köklü bir şirket olarak aydınlatmaya çalışalım.

Ar-Ge projesi kapsamında firmaya ciddi miktarlarda para girişi olmaktadır ve bu para hibe olduğu için vergiden muaftır; dolayısıyla firma yaptığı tek bir Ar-Ge projesi için Devletten aldığı paradan elde ettiği “net karı” belki de proje konusun ürünün toplam satışından elde edemeyecektir, v.b.  Ne var ki Ar-Ge her şeyden önce bir doğrudan “para kazanma yöntemi” değildir.  Devletin ilgili Ar-Ge projesi için sağlamış olduğu finansman, firmanın ilgili harcamaları önceden yapmış olması, hatta belli kısmını da kendisinin finanse etmeyi kabul etmesi esasına dayanır. Bunun da ötesinde Ar-Ge çalışmasının getireceği kazanç kısa vadede firmanın finansmanında kullanılmayacaktır. Ar-Ge uzun bir süreçtir ve Ar-Ge konusu ürün bu uzun süreç sonucu ortaya çıkıp ticarileştiğinde gelir elde edilecektir. Dolayısıyla firmanın, belki de en kalifiye elemanlarını ilgili AR-Ge projesinde çalıkla görevlendirmesi, firmada bir kaynak sıkıntısına yol açmaktadır; zira proje ekibinin, normalde yapmakla yükümlü olduğu işlerin diğer personele devri söz konusudur.

Bir Ar-Ge projesine istinaden Devletten destek almak isteyen firmanın 

tübitak proje


1. Bir Ar-Ge projesinin olması gerekiyor. Ar-Ge projesinde kastımız “şunu yapacağız”ın ötesinde sistematik bir şekilde tasarlanmış “şöyle şöyle yapacağız. Bunu yaptıktan sonra şöyle şöyle ilerleyeceğiz. Sonucunda % şu kadar şuradan maliyetleri/süreyi/v.b. azaltmış, verimi/karlılığı/v.b. artırmış olacağız” bir iş planından bahsetmekteyiz. Fikriniz son derece cazip olabilir ama sunacağınız proje dokümanının projenizi değerlendirecek kişiler için yegane doküman olduğunu ve bu projeyi sizin yapıp yapamayacağınıza ona göre karar vereceğini düşünürseniz, konuyu hiç bilmeyen birinin de aynı iddia ile ortaya çıkışından farklı bir doküman hazırlamanız gerekliliği daha net bir şekilde ortaya çıkar.

2. Projenizin bir Ar-Ge projesi olması yeterli değildir. Ticarileşebilir olma, aranan bir diğer kriterdir. Uç bir örnek olacak ancak Mars’ta yeniden yaşam alanı yaratma çalışmaları şüphesiz ki bir Ar-Ge’dir ancak yüzyıllar sonra belki bir sonuç alınabilir. özel sektörün bir üniversite/araştırma kurumu olmadığını unutmamak gerekir;  KOBİ’lere verilen desteklerin ülkeye kısa vadede bir katkısının olması gerekmekte. Çok iyi Ar-Ge çalışmalarının gerekliliği, piyasada talep edilirliği, kısa zamanda ticarileşeceği önemlidir ki bu sayede ekonomi canlansın, ihracat artsın, proje farklı alanları da etkileyerek etkisi büyüsün.

3. Ticarileşebilir bir Ar-Ge projesinin kabulü için projeyi sizin yapabilecek kapasitede olmanız gerekir. Bunun için proje konusu alanda ya da benzer alanlarda bilgi ve deneyim sahibi, projeyi gerçekleştirebilecek kadroya haiz olmanız; projeyi gerçekleştirebilmek için gerekli olanaklara sahip olmanız gerekmekte.

Proje sunumlarında özellikle bu üç sorunun cevabı verilmeye dikkat edilmeli. Yukarıdaki üç soru sadece projenin Devlet desteği verilen kurum tarafından kabulü için gerekli olmayıp aynı zamanda sizin projeyi gerçekleştirme kararınızı da etkileyecektir. Örneğin ticarileşme boyutunu çok iyi araştırmadığınız, rakip analizlerini yeterince yapmadığınız bir ürünü hayata geçirmek için harcayacağınız zaman, emek ve para sizi proje sonunda hayal kırıklığına uğratabilir; bu durum da tamir edilemez zarar olarak size geri dönebilir.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz