Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
KOBİ beyannamesi, firmaların KOBİ ölçeğinde olup olmadıklarını anlamak için kullanılan beyannamedir. Net satış hasılatı 40.000.000 TL altında olan ve 250 kişiden az çalıştıran firmalar KOBİ statüsündedirler. Firmaların KOBİ olma durumu özellikle hibe ve teşvik sağlayan KOSGEB, TÜBİTAK TEYDEB ve Ekonomi Bakanlığı için önemli bir durumdur. KOBİ’ler bu kurum ve kuruluşların sağladıkları desteklerden sanayi
kuruluşlarına oranla ya daha fazla destek alabilmekte yada sadece KOBİ’ler bu programlara başvurabilmektedirler. 

KOBİ beyannamesini nasıl doldurulur. 

1- Adı veya Ticaret Ünvanı: Firmanın veya şahıs şirketi ise şirketin bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Örneğin ARGE EVİ STRATEJİK PLANLAMA TİCARET A.Ş.

2-  İlgili Sektör: Bu alana vergi levhasında yer alan faaliyet alanı yazılmalıdır. Faaliyet alanı aynı zamanda firmanın NACE kodudur. Firmanın bir den çok NACE kodu bulunması durumunda vergi levhası üzerinde yer alan NACE kodu geçerlidir.

3- Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: Bu alanlar eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

4- Yasal Yetkilinin Adı ve Soyadı: A sınıfı imza yetkisine sahip tüm firma ortaklarının bilgileri bu alanda mutlaka girilmelidir.

5- İşletme Türü: 
BAĞIMSIZ İŞLETME: Firmanın ortakları arasında başka bir tüzel kişilik yok ise o işletme bağımsız işletmedir.

6- Yıllık Çalışan Kişi Sayısı (YİB):  Firmanın 1 yıllık toplam SGK prim gün sayısının toplam gün sayısına bölünmesi ile çıkan sayıdır. 

7- Net Satış Hasılatı: Kurumlar vergisi beyannamesi içerisinde bulunan rakamın aynen girilmesi gerekmektedir. 

KOBİ beyannamesini dolduran firmalar başvuru yapacakları kuruma ıslak imzalı ve kaşeli KOBİ beyannamesi ile birlikte imza sirkülerini, ticaret sicil gazetelerini, vergi levhalarını ve bazı kurumlar için kurumlar vergisi beyannamesi ile SGK tahakkuk fişlerini de vermeleri gerekmektedir. 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz