Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge yapan/yapacak firmalara ilgili Devlet desteklerinin kazandırılması anlamında ülkemizin Ar-Ge gelişim sürecine destek vermeyi amaç haline getirmiş olan EXPERTO Danışmanlık olarak bu yazıda teoride yapılan Ar-Ge tanımlamaları ve Ar-Ge gerekliliğinden bahsetmek yerine firmaların daha fazla işine yarayacağını düşündüğümüz sektörden edindiğimiz deneyime dayanarak firma deneyimlerini özetlemeye çalışacağız. O halde kamu kurumları gözüyle değil de KOBİ’lerin gözüyle baktığımızda neden Ar-Ge yapmalıyız?

Ar-Ge, ürünlerinizin tercih sebebi olmasını sağlar. Sektörünüzde mevcut ürünlerde piyasa tarafından talep edilen ancak maliyet, verim kaybı, ergonomik olmaması v.b. sebepler ile karşılanamayan ihtiyaçları karşılayan bir ürün piyasaya çıkardığınızda piyasada tercih edilen bir numaralı ürün haline gelirsiniz. Bu sayede pazara ilk olarak o ürünü siz sunacağınız için çok hızlı bir şekilde pazarın büyük bir oranını elde edersiniz.

Rastladığımız başarı hikayelerinden örnek vermek gerekirse; 

Duvar askı aparatı üretimi yapan bir firma Çin’deki ucuz işgücü kaynaklı üretim maliyetlerini düşürememesi sebebiyle askı aparatı alanında Türkiye’de dahi Çin menşeli ürünler ile rekabet edemediğini belirterek bir süreç yeniliği fikrini projelendirdi.  Ar-Ge projesinde üretim sürecini baştan sona değiştirecek yeni ve mevcutlardan çok daha ince bir askı aparatı tasarladı. Bu sayede çıkardığı ürün dünya genelinde aranır hale geldi; bunun yanı sıra üretim maliyetlerini Çin’in dahi düşemediği seviyelere çekti.

Patente konu öğesi Çinli bir firma tarafından gerçekleştirilen bir regülatör firması ise Çin’deki üründen ilham alarak ek yapısal geliştirmeler yaptı. Sektörün genel sorunu olan ucuz mal üreten Çin firmasına karşı, Çinli firma ürünün patentini almadığı için patentine başvurarak Çinli firmanın Türkiye’ye girişinin önünü kesmiş oldu.

Orta Ölçekli bir firma olan başka bir firma zaman içinde gelişmiş, büyük ölçekli firma olma yolunda ilerlemekte iken departmanlarını denetleyememekten, departmanlar arası iletişimin eksikliğinden yakınıyordu. TEYDEB’e sunduğu ilk Ar-Ge projesinin faydasını bu anlamda da gördü. Örneğin mali veriler, gelmesi gerektiği zamanda gelmediğinde örneğin imza sirküleri güncelliğini yitirdiği için iletilemediği, evrakların teslim edilmesinden sorumlu kişi tarafından dile getirilmekte idi; ya da dönem raporu zamanı teknik ekibin teknik rapor eklerini tamamlayamaması sonucu firmanın bu anlamda bir dokümantasyon sorunu olduğu anlaşıldı.


Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz