Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
R&D, İngilizce research and development’ın kısaltılmasıdır. Dilimize Ar-Ge olarak kısaltılmış bu tanımın açılımı Araştırma ve Geliştirmedir. 

Ülkelerin gelişmişlik endekslerinde en önemli göstergelerinin başında R&D’ ye yaptıkları yatırım gelmektedir. Ülkemizde Ar-Ge harcamalarının GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Harcama)’ya oranı %1,05 iken OECD ülkelerinin ortalaması %3’dür. 

Ülkemizin Ar-Ge harcamalarına artırmak amacı ile başta TÜBİTAK TEYDEB olmak üzere bir çok kurum tarafından özel sektörün Ar-Ge projeleri hibeler ile desteklenmekte ve özel sektörün Ar-Ge yapması teşvik edilmektedir. 

Yapılan teşvikler sayesinde ülkemizin Ar-Ge harcamaları her geçen yıl bir önceki yıla oranla ciddi şekilde artmaktadır. 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz