Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Seri Üretim destekleri, Ar-Ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlamış firmaların  seri üretime geçişte Ar-Ge projesi tamamlama belgesinin ibrazı ile kamu kuruluşlarına seri üretim teşvikleri için başvuruda bulunarak faydalanabilecekleri desteklerdir. Seri üretim yatırım teşvikleri kapsamında işletmenin başvurabileceği destekler;

 

KOSGEB ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında, yeni bir ürün ve hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun şekilde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere hibe ve faizsiz kredi yoluyla destek verilmektedir. Bu konu başlıklarından biri veya daha fazlasını yapmak amacıyla seri üretim cihazı almak isteyenlerin öncelikle, başta TÜBİTAK veya devlet destekli olmak üzere Ar-Ge projesi tamamlamaları gerekmektedir. Devlet tarafından desteklenmiş ve son 3 yıl içinde başarı ile tamamlanmış Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi ile KOSGEB’in sunduğu “Endüstriyel Uygulama Projesi” kapsamında Ar-Ge sonucunda geliştirdiğiniz ürünün seri imalatı için gerekli makine, cihaz, kalıp ve üretim hattı yatırım projeleri bu program ile hayatta geçirilebilmektedir.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla, ülkemizde yerleşik işletmelerce teknolojik ürünlerin seri üretimine yönelik gerçekleştirilecek yatırımların desteklendiği bir destek programıdır. Bu kapsamda seri üretimi yapılacak teknolojik ürünlerin şu kriterlerden birini sağlaması gereklidir:
• Türkiye veya yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen, sanayiye yönelik AR-GE ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünler. 
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler. 
• Özkaynaklar kullanılarak yapılan AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler.


EKONOMİ BAKANLIĞI BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI

Bölgesel Teşvik Uygulaması, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi bakımından sınıflandırılmış altı bölgede, bu bölgelerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak belirlenmiş belirli sektörlere yönelik bir destek sistemi getirmektedir. Bu sektörlere, yatırım teşvik araçları ile  sağlanacak yardım yoğunlukları bölgelerin ekonomik gelişmişlik düzeyine göre farklılaştırılmıştır. Örneğin, hem birinci bölgede hem de altıncı bölgede desteklenmesi öngörülen bir sektörde yapılacak olan aynı nitelikteki bir yatırım projesi, altıncı bölgede, Vergi İndirimi açısından daha yüksek bir yatırıma katkı oranı, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından daha uzun bir destek süresi,  Faiz Desteği için ise daha yüksek bir destek oranı ve tutarı almaya hak kazanmaktadır. Bunların yanısıra, yine 6. Bölgede diğer bölgelerdeki yatırım projeleri için uygulanmayan Sigorta Primi Desteği (İşçi Hissesi) ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği de sağlanmaktadır.

-“h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar” ifadesi ile TÜBİTAK ve KOSGEB AR-GE projelerinin net ve açık bir şekilde Yatırım Teşvik sistemi ile bütünleştirilebileceği belirtilmektedir. Bu şekilde 19/06/2012 tarihindeki Yatırım Teşvik kararının 17.maddesinin 1.fıkrasının h)bendindeki “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar” ibaresine açıklık getirilmektedir.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz