Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, bir Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen ürünler için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen ve kamu ihalelerinde %15 fiyat avantajı sağlayan belgedir. 

Bir ürünün Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi alabilmesi için öncelikle aşağıda ki başlıkların herhangi biri kapsamında ürün geliştirmiş olması gerekmektedir.
  • Kamu kurum ve kuruluşları (TÜBİTAK, KOSGEB ..vb) ile kanunla kurulan vakıflar (TTGV ..vb) tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri,
  • Teknoloji merkezi işletmelerinde gerçekleştirilen projeler,
  • Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen projeler,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gerçekleştirilen projeler,
  • Rekabet öncesi işbirliği projeleri,
  • Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanılarak yapılan projeler ve
  • Özkaynaklarla geliştirilen Ar-Ge projeleri
Yukarıda belirtiğimiz başlıkların herhangi birinde ürün geliştiren firmanın öncelikle yerli malı belgesini bağlı bulunduğu ticaret odasından alması gerekmektedir. Yerli malı belgesi olmayan firmalar teknolojik ürün deneyim belgesine başvuruda bulunamazlar. Eğer proje Teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirildi ise ayrıca proje başarı ile tamamlandı belgesinin de alınması gerekmektedir. 

İlgili belgeler tamamlandıktan sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru formu ile başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili başvuru 5 gün içerisinde incelenerek sonuçlanır. Eğer eksik bir alan tespit edilirse firmaya 15 gün süre verilerek eksikliğin giderilmesi talep edilir. 

Ancak firmanın başvuru yaptığı ürün özkaynakları ile gerçekleştirdiği bir ürün ise bakanlık tarafından firmaya hakemler atanır. Hakemlerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda proje uygun görülürse firmanın başvurusu kabul edilir. Yukarıda bahsettiğimiz kurumlardan herhangi birinden proje kapsamında destek alındı ise bakanlık ayrıca bir hakem ataması gerçekleştirmez. 

Konu ile ilgili uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.


Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz