Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Ar-Ge projeniz TÜBİTAK TEYDEB, KOSGEB, ve AB  gibi kurumlar tarafından kabul edildiğinde proje personeli için 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında  Kanun’dan faydalanabilmektesiniz. İlgili Kanun genelde Ar-Ge Merkezlerini kapsadığına dair yaygın bir inanış olduğu için ya da sadece konu ile ilgilenenlerin bildiği bir alan olarak kaldığı için sektörde bu konuda yeterince bilgi sahibi olunmadığını gözlemlemekteyiz. Konu hakkında detaylı bilgi almak için mali müşavirinize danışabilirsiniz; eğer o da Kanunun sizi kapsamadığını söyler ise ısrarcı olup SGK ve Vergi Dairesinden bilgi almalısınız.

Ar-Ge projenizin TÜBİTAK TEYDEB veya KOSGEB tarafından kabul edildiğini ve proje başvuru dosyasında belirttiğiniz harcama kalemlerinin kalemlerinin onaylandığını varsayalım. Bu durumda proje personeli için belirtilen oranlarda ve limitler dahilinde net maaşlarının %75’ini KOSGEB’den hibe olarak alıyor olacaksınız. Bunun yanında Ar-Ge projenizin TÜBİTAK TEYDEB veya KOSGEB tarafından kabul edilmiş olmasından dolayı - faydalanır iseniz – proje personeli için geçerli olacak 5746 sayılı Kanun dolayısıyla personelin brüt ücret kalemi olan Gelir Vergisinin Ar-Ge personellerinin, Ar-Ge çalışmalarına denk gelen Gelir Vergisi, eğitim seviyesine bağlı olarak, doktora ve temel bilimler y.lisans için %95, y.lisans ve temel bilimler lisans için %90, diğerleri için %80 oranında 5476 sayılı Ar-Ge teşvik yasasına bağlı olarak muaftır. Bu tutar, bordro üzerinden değil, muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek olan tutar olarak hesaplanacağı içinde getirisi doğrudan işverenedir. İlgili kalemlerin normalde ödemeniz gereken meblağlar olduğu düşünülürse aslında TÜBİTAK TEYDEB veya KOSGEB’in size sağlamış olduğu mali fayda, TÜBİTAK TEYDEB veya KOSGEB’in onayladığı bütçe rakamından çok daha fazlaya tekabül etmektedir. 

Brüt ücret kalemlerine göz attığımızda; net ücret, ssk işçi payı, işsizlik sigortası  işçi payı, gelir vergisi, ve damga vergisinden oluşmaktadır. 1.500 TL net ücret alan lisans mezunu bir personel için KOSGEB’den alınacak hibe miktarı 1.500 x %75 = 1.125 olacaktır. Personel ile net ücret üzerinden anlaşıldığı ve net ücret haricindeki brüt ücret kalemlerinin de kümülatif olarak arttığını (dolayısıyla vergi ve SGK indirimleri de vergi dilimi atlandıkça artıyor olacak) varsayarsak;

Vergi ve SGK indirimleri ise şu şekilde olacak:


Gelir Vergisi ilk ay için normalde ödenmesi gereken 267,15 TL’nin %80’i olan 213,72 TL

Damga Vergisi ilk ay için: 13,83 TL

SGK işveren payı desteği 408,58 x % 50 = 204,29 TL (ki bu indirimi 5510 ile birlikte de kullanabilirsiniz).

Dolayısıyla KOSGEB’in ilgili proje personeli için size sağladığı “hibe” ilk ay için aslında: 

1.125 + 213,72 + 13,83 + 204,29 = 1.556,84 TL’ye gelmiş oluyor.

Burada önemli bir ayrım bululnmaktadır. KOSGEB projelerinde personel vergi muafiyeti tam olarak uygulanırken Ar-Ge projeniz TÜBİTAK’ın Ar-Ge projelerine onay veren birimi TEYDEB tarafından onaylanmış ise de aynı mantık geçerli olmakla birlikte TEYDEB’de herbir personel için belirtilen adam-ay oranlarında (hangi ay projede zamanının yüzde kaçını o projeye ayırdığı) vergi ve SGK indirimlerinden faydalanmanız gerektiğini belirtmeliyiz. Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz