Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Özellikle üst limiti olan hibe programlarında, üst limit tutarının proje kabul edildiğinde hibe olarak alınılacağı düşünülür. Hibe programları, sunulan proje kapsamındaki bütçe kalemleri toplanarak elde edilen proje bütçesi üzerinden onaya sunulur.

Sunulan bütçe, onaya tabi olduğu için esas tutar, destek karar yazısında belirtilen bütçe kalemlerinden oluşan bütçedir. Böylelikle o tutarın programa göre değişen oranlarında hibe alınır. Bu oran TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programında %75, 1501 Sanayi Ar-Ge destekleri programında ise maksimum %60’dır. Örneğin bir 1507 projesinde 490.000 TL’lik bütçe sunulmuş ve bunun 460.000 TL’si onaylanmış ise, alınacak hibenin = 460.000 * 0,75 = 345.000 TL olması beklenir.

Ancak destek karar yazısında oransal destek yazılmış ise 1507 Kobi Ar-Ge başlangıç destek programında oransal destek yazılmış olunan giderler %40 oranında desteklenir. Örnek olarak bir 100.000 TL bedelli cihaz oransal desteklenmiş ise 100.000 TL * 0,40 (oransal destek oranı) * 0,75 ( 1507 Kobi ar-ge başlangıç destek programı destek oranı)  = 30.000 TL hibe ödemesi yapılacaktır.

Projenin 1501 Sanayi Ar-Ge destek programı kapsamında oransal desteklenmesi durumunda ise proje süresi %2 ile çarpılarak destek tutarı hesaplanır. Örneğin 24 ay süren bir projede 100.000 TL’lik bir cihaz oransal desteklenmiş ise hesaplama 100.000*(%2*24)= 48.000 TL’lik hibe ödemesi gerçekleştirilecektir.

Destek karar yazısı ile “kesinleşen” durum, hibe tutarının alınacağı anlamına gelmez. Eğer ki belirtilen harcama kalemleri gerektiği gibi yapılmaz veya projenin başarılı bir şekilde ilerlediği düşünülmez ise dönem raporu sunumu sonrası hak edilmiş olsa da projede kesintilere yol açabilir. Dolayısıyla esas olan, onaylanan bütçe kalemleri ve proje planının planlanan şekilde yürütülmesi ve sunumunun sağlanmasıdır. Proje başvurusu aşamasında sunulup onaylanan bütçe dahilinde, ilgili kalemlere dair harcamalar usulüne uygun bir şekilde yapıldığında ve onaylandığında hibe alınmaya hak kazanılır.

Transfer ödemesi talep edilmiyorsa, sunulan dönemsel raporlarda yer alan harcama tutarının destek oranındaki hibenin ödenmesi esastır. Ancak TÜBİTAK TEYDEB’den transfer ödemesi alınması durumunda alınan transfer ödemesi ödenecek destek tutarından mahsup edilerek kalan tutar ile kalan desteğe esas tutarın %25’i ödenecektir. Örnek olarak 500.000 TL bütçesi onaylanmış bir 1507 KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programında ön ödeme olarak proje bütçesinin %25 i olan 125.000 TL alınmış olsun. Dönem raporunda ise 200.000 TL gider sunulmuş olsun bu durumda önce 125.000 TL 200.000 TL den mahsup edilir her hangi bir oransal destek söz konusu değil ise kalan 75.000 TL’nin %75’i hibe olarak yatırılır. Ayrıca toplam proje bütçesinden 200.000 düşülerek kalan 300.000 TL’nin %25 tekrar firmaya ön ödeme olarak yatırılacaktır.

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz