Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Bir Ar-Ge projesi, Ar-Ge’ye destek veren bir kuruma sunulduğunda beklenen iki tür finansal fayda olmalıdır: hibe ve vergi/SGK teşvikleri. Hibe, yaptığı harcamaların belli bir oranında, nakdi olarak firmaya geri ödenir. Vergi/SGK teşvikleri ise normalde firmaların proje kapsamında ödemesi gerekirken ödemediği ya da daha az ödeyerek sağladığı finansal faydalardır. Her iki durumda da verilen destekler firma için birer gelir kalemi değil; giderlerin bir kısmının karşılanması ve kısılması yollarıyla elde edilen finansal faydalardır. Sonuç olarak, hibe projesini bir satış olarak düşünüp para kazanmak motivasyonuyla değil; ticarileşmesi ve bu yolda kaynak tahsisi planlanan Ar-Ge projesinin önemli bir kısmının finansmanı için hibe başvurusunda bulunulmalıdır. 


TÜBİTAK TEYDEB Destek Sistemi:

tübitak teydeb süreç

Ar-Ge fikirleri projelendirilerek TÜBİTAK TEYDEB'e  sunulur. Sunumda belirtilen başlangıç ve bitiş zamanları dahilinde, detaylandırılan bütçe kalemleri ve tutarlarında belirtilen yöntem ve tekniklerle projeler gerçekleştirilir. Onaylanan bütçe kalemleri dahilinde sunulan kurum ve programa göre değişen raporlama dönemlerinde proje raporları sunulur. Dönem raporlarında sunulan ve onaylanan harcama kalemleri çerçevesinde hibe alınır.
TÜBİTAK TEYDEB projelerinde proje onaylanır onaylanmaz firmaların proje bütçelerinin %25’i kadar ön ödeme alma hakları mevcuttur. TÜBİTAK TEYDEB’den ön ödeme alınabilmesi için firmanın ön ödeme tutarının %25 fazlası kadar teminat mektubunu alarak TEYDEB’den ön ödeme talep etmesi gerekmektedir. 

Örneğin TÜBİTAK TEYDEB prodis sistemi üzerinden projeniz kapsamında desteklemeye esas tutar olarak  400.000 TL onaylı bir proje bütçeniz var ise bu bedelin %25’i olan 100.000 TL ön ödeme talep edebilirsiniz.  Bu durumda TÜBİTAK TEYDEB’e 125.000 TL’lik bir teminat mektubu sunmanız gerekmektedir. 

Eğer ön ödeme almak istemezseniz TÜBİTAK TEYDEB yılı ikiye ayırarak giderlerinizi ve teknik ilerlemenizi inceler. Ocak – Haziran 1. dönem ve Temmuz – Aralık 2. dönemdir. Bu aylarda  yapmış olduğunuz harcamaları dönem bitişini takip eden 3 ay içerisinde mali ve teknik raporlar ile sunmanız gerekmektedir. Sunulan raporlar incelendikten ve uygun göründükten sonra ilgili ödemeler sözleşmenizde belirtiğiniz ilgili hesabınıza yatırılacaktır. 

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz