Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Ar-Ge projeleri kapsamında üretilmiş ülke için kritik olan ürünlerin seri üretimlerine destek vermek amacıyla Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından seri üretime yönelik teknolojik ürün yatırım destek programıdır.

Bu programdan yararlanabilmek için firmaların kamu kaynakları(TÜBİTAK, KOSGEB ...vb) tarafından desteklenmiş ve başarı ile bitirilmiş bir Ar-Ge projesinin veya patentinin bulunması zorunludur

.

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe

Proje Destek Süresi

12 Ay

Destek Üst Limiti

10.000.000 TL

Başvuru zamanı

Çağrı bazlıdır

Destek Oranı

%10 - %50

Fonlama Süreci

Başvuru dosyasının hazırlanması

Projenin Bakanlığa sunulması

Proje Ön Değerlendirmesi ve Hakem Atanması

Hakem Değerlendirme Toplantıları

Komite Değerlendirmesi ve Karar

Destek Kapsam Bildirimi ve Sözleşme Süreci

Dönemsel Mali ve Teknik Raporlamalar

İzleyici Ziyaretleri ile Proje Faaliyetlerinin Takibi

Hakedişlerin Ödenmesi

Danışmanlık Hizmet Kapsamı

Proje fikrinin değerlendirilmesi
Proje fon kaynağına uygun şekilde proje fikrinin kurgulanması
Proje başvurusunun hazırlanması
Başvurunun Bakanlık tarafındaki takibi
Hakem süreçleri için sunum ve hazırlıklara yönelik danışmanlık hizmetleri
İzleme süreçlerinde projenin takibi
Dönemsel teknik raporların hazırlanması
Mali Raporların hazırlanması
s