Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkı sunulması
Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması
Yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi
Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması
Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması
Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım olanaklar
Nitelikli işgücü istihdamının artırılması
Proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe

Proje Destek Süresi

36 Ay

Destek Üst Limiti

50.000.000 TL

Başvuru zamanı

Dönemsel

Destek Oranı

Kobi %75 - Sanayi %60

Vergisel Avantajlar

Personel Gelir Vergisi Muafiyeti
SGK İşveren Payı Muafiyeti
Ar-Ge İndirimi
Damga Vergisi Muafiyeti

Desteklenen Giderler

Fonlama Süreci

Başvuru dosyasının hazırlanması

Projenin TEYDEB’e sunulması

Proje Ön Değerlendirmesi ve Hakem Atanması

Hakem Değerlendirme Toplantıları

Grup Yürütme Kurulu Değerlendirmesi

Başkan Onayı

Destek Kapsam Bildirimi ve Sözleşme Süreci

Dönemsel Mali ve Teknik Raporlamalar

İzleyici Ziyaretleri ile Proje Faaliyetlerinin Takibi

Hakedişlerin Ödenmesi

Danışmanlık Hizmet Kapsamı

Proje fikrinin değerlendirilmesi
Proje fon kaynağına uygun şekilde proje fikrinin kurgulanması
Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurulması
Proje başvurusunun hazırlanması
Başvurunun TEYDEB tarafındaki takibi
Aylık teşvik hesaplarının yapılması
Hakem süreçleri için sunum ve hazırlıklara yönelik danışmanlık hizmetleri
İzleme süreçlerinde projenin takibi
Dönemsel teknik raporların hazırlanması
Mali Raporların hazırlanması
Aylık teşvik hesaplarının yapılması
Ar-Ge süreçlerine uygun muhasebe sisteminin kurulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri