Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
1

KOBİ tanımı nedir? KOBİ’ler ne şekilde sınıflandırılmıştır?

Firmaların KOBİ statülerinde olup olmamaları özellikle devlet destekleri ve ar-ge destekleri alanında çok önemlidir. TÜBİTAK TEYDEB kapsamında  KOBİ olan firmalara destek oranları %75’lerden başlarken KOBİ niteliğini aşmış kuruluşlara destek oranı %60’lar civarındadır. Ayrıca KOBİ’ler KOSGEB’e başvurabilirken KOBİ üstü firmalar KOSGEB desteklerinden yararlanamamaktadırlar. Bu kapsamda aşağıda detaylı olarak bir firmanın KOBİ olabilmesi için sağlaması 
2

5746 Sayılı Kanun Nedir?


Ülkemizde ki Ar-Ge desteklerini ve teşviklerini düzenleyen 5746 sayılı ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi kanunu 28.02.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun 16.02.2016 tarihinde ise yeni ar-ge teşvik paketi kapsamında ciddi revizyonlara uğramıştır. Bu revizyonlardan en önemlisi de artık tasarım faaliyetlerinin de ar-ge faaliyeti

3

4691 Sayılı Kanun Nedir?

Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulması için 26/06/2001 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yasalaşmıştır. Bu kanunun amacı Ar-Ge yapan firmaların özellikle Üniversiteler kapsamında bulunan teknoloji geliştirme bölgelerine toplanarak hem firmaların bir birleri ile hem de akademisyenlerle iş birliği yapmasını ve katma değerli ürün üretmesini  
4

TÜBİTAK TEYDEB’E Müşterisi Kamu olan bir proje sunula bilinir mi?


Bir ar-ge projesi herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna satıldıktan sonra destek almak amacı ile TÜBİTAK TEYDEB ar-ge destek projelerine başvuramaz. Burada ki amaç bir kamu kurumundan para alınarak satılmış bir ürüne başka bir kamu kurumundan destek alınarak mükerrer destek  
5

Oransal Destek Nedir?

Firmaların TÜBİTAK DESTEK karar yazılarında gördüğü ancak pek anlamlandıramadığı bir kelime vardır. İlgili kalemler oransal olarak desteklenmektedir. Bu cümle genellikle ilgili kalemin program destek oranı ile desteklendiği olarak değerlendirilmektedir. Örneğin bir 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programı destek karar yazısında   x aleti oransal  
6

TEYDEB Ne Zaman Ödeme Yapar


TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenmiş bir projeniz var ise hibe alımı için iki yolunuz bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en çok tercih edileni transfer ödemesi olarak adlandırılan ön ödeme yöntemidir. Bu kapsamda TÜBİTAK  PRODİS sisteminde görülen desteklenmeye esas tutar olan toplam proje bütçenizin %25'ini firmalara ön ödeme olarak yapmaktadır. Yapılan bu ön ödeme için firmalardan yapılacak ön ödeme tutarının %25 fazlası kadar teminat mektubu  
7

Ar-Ge merkezlerinden KDV siz fatura kesebilir miyim?

Ar-Ge merkezi kurmak isteyen firmaların sıklıkla merak ettikleri soruların başında KDV muafiyeti gelmektedir. En önemli yanılgılardan biriside teknoloji geliştirme bölgelerinin tamamen KDV'den muaf olduğunun düşünülmesidir.

Ar-Ge merkezlerini düzenleyen 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım  Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda belirtilen vergi teşvikleri;

8

TÜBİTAK TEYDEB Projesi Kapsamında Kalıp Alımları Desteklenir mi?


TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge proje destekleri kapsamında özellikle imalat sektöründe ki firmaların en sık sorduğu soruların başında projeler kapsamında kalıp yatırımlarının desteklenip desteklenmediğidir. 

Öncelikli şu bilinmelidir ki TÜBİTAK TEYDEB desteklerinin ana amacı Ar-Ge projelerinin desteklenmesidir. Seri üretime yönelik bir destek sistemi bulunmamaktadır. Kalıplar ise genel olarak firmaların
9

Bir Ar-Ge projesinin TÜBİTAK TEYDEB tarafından kabul edilebilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?

TÜBİTAK TEYDEB'in Ar-Ge projelerini incelerken ve destekleme kararı verirken temel olarak baktığı 3 kriter bulunmaktadır. Bir Ar-Ge projesinin TÜBİTAK TEYDEB tarafından desteklenebilmesi için bu üç kriterin üçünü de karşılaması gerekmektedir. Bu kriterlerden her hangi birinin karşılanamaması durumunda proje desteklenmeyecek ve red edilecektir. Bu kriterler aşağıdaki gibidir; 
10

17- TEYDEB bir personele en fazla ne kadar ödeme yapar?


TEYDEB proje kapsamında çalışan personellere ödeme yaparken kendi belirlediği kotaları uygular. Eğer personel bu kotanın altında kalıyorsa tüm maliyetini destek oranı kapsamında karşılar. Eğer personel kotayı aşıyor ise kota oranında karşılar. Bu kotalar belirlenirken belirlenen kat sayılar asgari ücret ile çarpılırlar.  
11

Hangi tür firmalar TEYDEB’e başvuramaz?

Tüm sermaye şirketleri (Anonim Şirketler, Limited Şirketler) TEYDEB’e başvuru yapabilir. Ancak aşağıdaki yapıların hiç birisi başvuru yapamaz.

a- Şahıs şirketleri,
b- Adi ortaklıklar, 
12

Ar-Ge projesi kapsamında Seri Üretim makinası alınabilinir mi?


Ar-Ge projesi kapsamında seri üretim makinası alınamaz ancak aşağıda TEYDEB uygulama esaslarında da belirtildiği gibi projenin yapılması konusunda seri üretim makinasının zaruri olduğu durumlarda ilgili makinalar oransal olarak desteklenir. 

Bu konu ile ilgili uygulama esasları şu şekildedir:

Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet,
13

Tekniker Nedir?

Tekniker, üniversitelerin meslek yüksek okullarından mezun kişilere 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun kapsamında verilen ünvandır. Lise eğitimi üzerine 3 yıllık yüksek teknik eğitim alan kişilere ise yüksek tekniker denir.  Ar-Ge destek ve teşviklerini açıklayan
 
14

Teknisyen Nedir?


Teknisyen, en az teknik lise mezunu veya üniversitelerin ön lisans bölümlerinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun kişilerdir. Teknisyen tanımının yapıldığı tek kanun 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarımların desteklenmesi hakkındaki kanundur.  
15

KOBİ Beyannamesi

KOBİ beyannamesi, firmaların KOBİ ölçeğinde olup olmadıklarını anlamak için kullanılan beyannamedir. Net satış hasılatı 40.000.000 TL altında olan ve 250 kişiden az çalıştıran firmalar KOBİ statüsündedirler. Firmaların KOBİ olma durumu özellikle hibe ve teşvik 
16

TEYDEB'in Açılımı Nedir?


TEYDEB’in açılımı, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığıdır. TÜBİTAK’a bağlı bir başkanlık olarak çalışan TEYDEB özel sektör kuruluşlarının ar-ge projelerinin desteklenmesi amacı ile kurulmuştur. 2014 yılı itibari ile toplam 23.342 proje başvurusundan 14.344 başvuruyu onaylamış ve 4,14 Milyar TL 
17

Teknokent

Teknokent, 26/06/2001 tarihinde çıkan 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında kurulmuş teknoloji geliştirme bölgeleridir. Bu bölgeler en az bir üniversite veya enstitünün tek başlarına veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar,  
18

Araştırmacı Nedir?


Araştırmacı, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında çalışan en az lisans mezunu kişilere denir. Araştırmacı tanımı 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve tasarım faaliyetlerin desteklenmesi hakkında ki kanunda Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım  
19

TGB Nedir?

TGB, 4691 sayılı kanun kapsamında kurulan  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kısaltılmasıdır. Teknoloji geliştirme bölgeleri Teknokent veya Teknopark isimleri ile bilinmektedirler. TGB’ler an az bir üniversite veya enstitünün ortak olması ile kurulurlar. 
20

R&D Nedir?


R&D, İngilizce research and development’ın kısaltılmasıdır. Dilimize Ar-Ge olarak kısaltılmış bu tanımın açılımı Araştırma ve Geliştirmedir. Ülkelerin gelişmişlik endekslerinde en önemli göstergelerinin başında R&D’ ye yaptıkları yatırım gelmektedir. Ülkemizde Ar-Ge harcamalarının GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Harcama)’ya oranı %1,05 iken OECD ülkelerinin ortalaması %3’dür. 
21

TÜBİTAK proje başvurusu nasıl yapılır?

TÜBİTAK proje başvurusu, https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm adresinden yapılır. TÜBİTAK’ın özel sektörün Araştırma Geliştirme projeleri için verdiği destekler kapsamında tüm başvurular online olarak yapılmaktadır. Online başvuru prodis sistemi üzerinden 
22

Anonim Şirket Nedir?


Anonim Şirket, en az 50.000 TL sermaye ile kurulmuş ve minimum 1 tüzel veya gerçek kişinin kurmuş olduğu şirkettir. Anonim şirketleri şahıslar kurabileceği gibi tüzel kişilerde kurabilirler. Anonim şirketlerde mutlaka bir yönetim kurulu bulunmalı ve ticaret sicil gazetesinde yönetim kurulu başkanının bilgilerinin yer alması gerekmektedir.