Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Firma ile Experto arasında sözleşme imza süreci:

Sözleşme süreci, firmaya ilk ziyaretin yapıldığı andan başlayarak sözleşme imzalanana kadar devam eder.

Projeler öncelikle Experto ekibi tarafından değerlendirilerek projenin ilgili kurumlara sunulacak nitelikte olup olmadığına karar verilir. Projenin, desteklenme kriterlerini taşıdığına kanaat getirilir ise firmaya verilecek hizmetler ile ilgili teklif gönderilir. Karşılıklı anlaşıldığında, firma ile Experto arasında sözleşme imzalanarak proje hazırlama ve yönetim süreci başlamış olur.

Proje hazırlama ve sunum süreci

Proje hazırlanması anlamında programın gerektirdiği proje başvuru dosyaları Türkçe/İngilizce dillerinde hazırlanır. Süreçler takip edilerek firmaya alınması gereken aksiyonlar hakkında bildirimlerde bulunulur. Türkiye ve Brüksel’deki proje savunmaları yönetilir ve öncesi firma ile hazırlık çalışmaları yürütülür.

Proje onay süreci

Projenin kabul durumu takip edilir, varsa revizyon talepleri firma ile birlikte gerçekleştirilir. Gelen destek karar yazısı çerçevesinde onaylanan bütçe ve bütçe kalemleri firmaya tablolar halinde bildirilir. Sözleşmenin imzalanması aşaması firma ile birlikte tamamlanarak kuruma gönderimi yapılır.

Teknik takip ve yönetim süreci

Projenin kabulünü takiben Ar-Ge’nin muhasebeleştirilmesinde çözüm ortaklığımız Çaltekin YMM, firmanın muhasebe veya finans departmanını ziyaret ederek bordroların nasıl hazırlanması gerektiği, Ar-Ge gelir ve giderlerinin ne şekilde muhasebeleştirileceği üzerine detay eğitimler verir. Bu kapsamda firmaya aylık ziyaretlerde bulunularak işlerin planlandığı gibi yürüyüp yürümediğini kontrol edilir, gerekirse müdahalelerde bulunur.
Dönem raporları kapsamında mali ve teknik raporlar hazırlanarak kuruma sunum tamamlanır. Mali ve teknik tarafta ilgili uzmanlarımız firmayı periyodik olarak ziyaret ettikleri için dönem raporu zamanında çok önce dönem raporu klasörü aşama aşama tamamlanmış olduğundan dönem raporu zamanlarında kötü sürprizler yaşanmaz. Bu şekilde aynı zamanda firmalar projenin hangi aşamasında olduklarını, proje sunum dokümanına göre ne yapmaları gerektiğini daha iyi takip edebilir, proje çıktıları konusunda son anda aksiyon alınmasının önüne geçilmiş olur.

Transfer ödemesi alım süreci

Projeler tamamlandığında sonuç raporu hazırlanır ve firmalara sunulan, onaylanan ve gerçekleşen bütçe özelinde hazırlanan tablolar gönderilerek yönetici özeti hazırlanır.