Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkı sunulması
Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması
Yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi
Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması
Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması
Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım olanaklar
Nitelikli işgücü istihdamının artırılması
Proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe

Proje Destek Süresi

Çağrı bazlı

Destek Üst Limiti

Çağrı bazlı

Başvuru zamanı

Çağrı bazlı

Destek Oranı

%100 - %60

Vergisel Avantajlar

Personel Gelir Vergisi Muafiyeti
SGK İşveren Payı Muafiyeti
Ar-Ge İndirimi
Damga Vergisi Muafiyeti

Desteklenen Giderler

Fonlama Süreci

Başvuru Dosyasının Hazırlanması

Ön Proje Başvuru Formunun Sunulması

GYK veya Ara Yüz Kuruluşu Tarafından Değerlendirilmesi

Ön Başvurusu Uygun Bulunan Dosyanın TEYDEB’e Sunulması

Panel / Ziyaretli Hakem Değerlendirmesi

Grup Yürütme Kurulu Değerlendirilmesi

Başkan Onayı

Destek Kapsam Bildirimi Ve Sözleşme Süreci

Dönemsel Mali ve Teknik Raporlama

İzleyici Ziyaretleri İle Proje Faaliyetlerinin Takibi

Hakedişlerin Ödenmesi

Danışmanlık Hizmet Kapsamı

Proje fikrinin değerlendirilmesi
Proje fon kaynağına uygun şekilde proje fikrinin kurgulanması
Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurulması
Proje başvurusunun hazırlanması
Başvurunun TEYDEB tarafındaki takibi
Aylık teşvik hesaplarının yapılması
Hakem süreçleri için sunum ve hazırlıklara yönelik danışmanlık hizmetleri
İzleme süreçlerinde projenin takibi
Dönemsel teknik raporların hazırlanması
Mali Raporların hazırlanması
Aylık teşvik hesaplarının yapılması
Ar-Ge süreçlerine uygun muhasebe sisteminin kurulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri