Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması
Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi
İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe ve Kredi

Proje Destek Süresi

12- 24 Ay

Destek Üst Limiti

312.000 TL Hibe
200.000 TL Kredi

Geri Ödeme Başlangıcı

Proje sonlandıktan sonra altı (6) ay

Destek Oranı

% 75

Vergisel Avantajlar

Personel Gelir Vergisi Muafiyeti
SGK İşveren Payı Muafiyeti
Ar-Ge İndirimi
Damga Vergisi Muafiyeti

Desteklenen Giderler

Fonlama Süreci

Başvuru dosyasının hazırlanması

KOSGEB uzman ön değerlendirmesi ve revizyon süreci

Proje sunumu

KOSGEB uzman ön değerlendirmesi ve revizyon süreci

İzleme Raporları ve Kapanış

Danışmanlık Hizmet Kapsamı

Proje fikrinin değerlendirilmesi
Başvuru dosyasının hazırlanması
Revizyon ve sunum öncesi hazırlıklar
Projenin teknik olarak izlenmesi
Proje raporlarının oluşturulması
Aylık teşvik hesaplarının yapılması
Ar-Ge süreçlerine uygun muhasebe sisteminin kurulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri