Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Programın Amacı Ve Gerekçesi

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe ve Kredi

Proje Destek Süresi

36 Ay

Destek Üst Limiti

5.000.000 TL

Başvuru zamanı

Başvuru için zaman kısıtlaması bulunmamaktadır

Destek Oranı

%100 - %70

Vergisel Avantajlar

Personel Gelir Vergisi Muafiyeti
SGK İşveren Payı Muafiyeti
Ar-Ge İndirimi
Damga Vergisi Muafiyeti

Desteklenen Giderler

Fonlama Süreci

Başvuru (KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden; Uygulama Birimlerine)

Ön Değerlendirme (Uygulama Birimi tarafından eksiklerin bildirimi ve tamamlanması)

Yerinde İncelemeler (Teknik ve mali raporların hazırlanması)

Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kararın verilmesi kabul, ret, görüş, revizyon)

Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi (4 aylık dönemsel izleme ve büyük işletmenin raporu)

Ödeme (Erken Ödeme/Dönemsel izleme raporu doğrultusunda 4 aylık dönemlerde)

Projenin Tamamlanması (Proje başarılı/başarısız tamamlanması)

Proje tamamlandıktan sonra 3 yıl boyunca izlenme