Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

TEKNOKENT BAŞVURU VE YÖNETİM SÜRECİ

1

Çalışılan firmaların faaliyet gösterdikleri sektör, personelinin Teknokentteki yerleşim alanında bulunabilme durumu, Ar-Ge personeli sayısı, personele ödenen maaş skalası, toplam personel sayısı, personelin ikamet ettiği bölge, şirketin gelir kalemleri ve genel finansman durumu gibi parametreler dikkate alınarak Ar-Ge personelinin faydalanacağı SGK ve vergi avantajları ile coğrafi mekan açısından en uygun konumlanma için firmanın kendi gerçek verileri ile Teknokent, Ar-Ge Merkezi karşılaştırmalı analizleri yapılır.

2

Teknokentte yapılması planlanan projeler firma ile birlikte incelenir ve gerek KDV avantajları, gerekse toplam cirodaki muhtemel payları açılarından değerlendirilerek firmalara sunulur.

3

Firma teknokent bütün personeli ile birlikte geçebileceği gibi bir kısım personelini ayrı bir şube olarak teknokentte konumlandırmayı da seçebilir. Bu durumda mevcut personel listesi ve varsa yeni istihdam edilecek personel listesi nitelikleri bazında firmadan istenerek teknokente geçmesi uygun olacak personel listesi çıkarılarak firmaya sunulur. Yine firmanın reel verileri üzerinden bir analiz yapılarak teknokent geçişi öncesi ve sonrası durum simüle edilir.

4

Yapılan kapsamlı analiz sonucu bir teknokentte yer almanın avantajlı olacağı yönünde ise teknokent yerleşimi için faaliyete geçilir. Karar verilen teknokent başvuru süreci için ilgili teknokent yönetimi ile iletişime geçilerek başvuru için gerekli bilgi ve belgeler firmalara aktarılır. Başvuru formu doldurulurken tamamlanması gereken belge listesi firma ile koordineli olarak tamamlanır. Teknokente başvuru dosyasının tesliminden sonra Teknokent Yönetimi ile sürekli iletişim halinde olunup firma gelişmelerden haberdar edilir.

5

Teknokent yerleşimi tamamlandıktan sonra SGK ve Vergi dairesinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayarak firmanın teşviklerden yararlanmaya başlamasını sağlar. Firmanın muhasebe sistemini 4691 sayılı kanunun öngördüğü muhasebe sistemine göre düzenlenerek gerekli hesapların açılımı ve gerekli muhasebesel işlemlerin yapılması sağlanır. Teknokent portalına proje girişleri yapılır. Teknokentin PDKS sisteminden gelen verilere göre bordoları hazırlanarak firmaya sunulur. Teşviklerden gerektiği gibi yararlanamadığı görülen personel durumları firmaya raporlanır. Firmanın muhtasar beyannamelerinde yer alan Ar-Ge kısımlarının doldurulması sağlanır. Teknokentten fatura kesimi sürecinde danışmanlık sağlanır.