Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Programın Amacı Ve Gerekçesi

  • Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek
  • Ülke ekonomisine katma değer oluşturmak
  • Uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe Kredi

Proje Destek Süresi

36 Ay

Destek Üst Limiti

5.000.000 TL

Başvuru zamanı

Çağrı bazlıdır

Destek Oranı

%100 - %60

Fonlama Süreci

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan

Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan

Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan

Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan

Patent belgesi ile koruma altına alınan

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

İzleyici Ziyaretleri ile Proje Faaliyetlerinin Takibi

Hakedişlerin Ödenmesi

Danışmanlık Hizmet Kapsamı

Proje fikrinin değerlendirilmesi
KOSGEB uzman ön değerlendirmesi ve revizyon süreci
Yerinde İncelemeler (hakem ziyaretleri)
Proje sunumu
Değerlendirme Ve Karar Kurulu
Yatırım Projesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi(izleme)
Yatırım Projesinin Tamamlanması
Yatırım Projesi Sonrası Destek Süreci
Yatırım Projesinin 5 Yıl Boyunca İzlenmesi
s