Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Pazar odaklı kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesi
Uluslararası işbirliklerinin oluşturulması
Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşması
Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkinliğin sağlanması
Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması
Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım olanaklar
Nitelikli işgücü istihdamının artırılması

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe

Proje Destek Süresi

Proje süresinde kısıtlama yoktur.

Destek Üst Limiti

Üst limit bulunmamaktadır

Başvuru zamanı

Başvuru için zaman kısıtlaması bulunmamaktadır

Destek Oranı

%60 - %75

Vergisel Avantajlar

Personel Gelir Vergisi Muafiyeti
SGK İşveren Payı Muafiyeti
Ar-Ge İndirimi
Damga Vergisi Muafiyeti

Desteklenen Giderler

Fonlama Süreci

Başvuru dosyasının hazırlanması

Projenin TEYDEB’e sunulması

Proje Ön Değerlendirmesi ve Hakem Atanması

Hakem Değerlendirme Toplantıları

Komite Değerlendirmesi ve Karar

Destek Kapsam Bildirimi ve Sözleşme Süreci

Dönemsel Mali ve Teknik Raporlamalar

İzleyici Ziyaretleri ile Proje Faaliyetlerinin Takibi

Hakedişlerin Ödenmesi

Danışmanlık Hizmet Kapsamı

Proje fikrinin değerlendirilmesi
Proje fon kaynağına uygun şekilde proje fikrinin kurgulanması
Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurulması
Proje başvurusunun hazırlanması
Başvurunun TEYDEB tarafındaki takibi
Aylık teşvik hesaplarının yapılması
Hakem süreçleri için sunum ve hazırlıklara yönelik danışmanlık hizmetleri
İzleme süreçlerinde projenin takibi
Dönemsel teknik raporların hazırlanması
Mali Raporların hazırlanması
Aylık teşvik hesaplarının yapılması
Ar-Ge süreçlerine uygun muhasebe sisteminin kurulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri