Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Misyonumuz, Vizyonumuz ve Değerlerimiz

Vizyon

Ar-Ge kültüründe rol modellikMisyon

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi
 • KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması

Değerler

 • Etik
 • Uçtan ucalık
 • Rehberlik
 • Gizlilik
 • Müşteri sadakati
 • İnovasyon
 • Optimumluk