Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Firma ile Experto arasında sözleşme imza süreci:

Sözleşme süreci, firmaya ilk ziyaretin yapıldığı andan başlayarak sözleşme imzalanana kadar devam eder.

Projeler öncelikle Experto ekibi tarafından değerlendirilerek projenin ilgili kurumlara sunulacak nitelikte olup olmadığına karar verilir. Projenin, desteklenme kriterlerini taşıdığına kanaat getirilir ise firmaya verilecek hizmetler ile ilgili teklif gönderilir. Karşılıklı anlaşıldığında, firma ile Experto arasında sözleşme imzalanarak proje hazırlama ve yönetim süreci başlamış olur.

 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
 • Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları
 • Prototip Üretimi
 • Satış Sonrasında Ürün Tasarımından Kaynaklanan Sorunların Çözümü Faaliyetleri kapsamında teknik araştırma desteği de vermekte

Bu kapsamda;

 • Yeni ürün geliştirme kapsamında konsept testleri
 • Kullanıcı testleri
 • Saha testleri alanlarında hizmet verilmektedir

Yeni ürün geliştirme kapsamında konsept testleri
Ar-Ge yatırımı yapmak başlı başına ciddi bir karar iken; ticarileşemeyecek bir ürünün seçilmiş olması, zarar edilecek bir ürün için aylar, belki de yıllar ayırmak, bu süre zarfında şirketi finanse etmek ve gelir elde edilebilecek alanları proje bitimine kadar ertelemek anlamına gelmekte. Dolayısıyla Ar-Ge’yi oluşturan aşamalardan, Kavram Geliştirme aşamasında, inovatif fikir oluştuktan sonra konsept testi yapılmasının büyük faydası bulunmakta. Konsept testi ile;

 • Henüz tasarım aşamasına geçilmeden, ticarileşme şansı olmayan ürüne başlamama kararı alınması sağlanarak kaynak israfı engellenmiş olur
 • Konsept testinden geçen ürün tasarımı için girdi oluşturacak veriler elde edilir. Ürün geliştirmesi bu yönde yapılarak prototip geliştirilmeden, dolayısıyla PUKÖ döngüsünde planlama aşamasına yeniden dönmeden ürün, istenen şartlarda geliştirilmiş olur
 • Konsept testleri farklı inovatif oluşumlar için idealdir

Müşteri ve pazar bakışı olmaksızın yapılan bir Ar-Ge çalışması ticarileşme boyutunda sorun yaşamaması, satış potansiyelinin artırılması için ek test ve analizler gerektirmektedir.

Kullanıcı testleri
Kullanıcı testleri, ürün tam anlamıyla ticarileşmeden, ürün üzerinde yapılacak geliştirmeler bitmeden kullanıcıların fikirleri doğrultusunda ürüne yön vermeyi sağlayan etkin bir araçtır.

 • Kullanılabilirlik testleri (“Usibility test”): özellikle e-ticaret siteleri için öngörülen kullanılabilirlik testleri, son kullanıcı ile yapılmaktadır. Gerçekleştirilen tasarımın kullanılabilirliği hakkında gerçekçi veriler verir, sonuçlar ürün tasarımından kaynaklı sorunların çözümü Ar-Ge aşaması kapsamında sıkça kullanılan yöntemlerdendir.
 • Kullanıcı testleri (“user test”): Ürün Tasarımından Kaynaklanan Sorunların Çözümü Faaliyetleri kapsamında ürün satışı yapıldıktan sonra ya da prototip üzerinde potansiyel kullanıcılar üzerinde yapılan testleri içermektedir.

Saha testleri, ürün sahaya çıktıktan ürünün farklı koşullar altında göstereceği davranışları test etmek amacıyla kullanılan teknik testlerden olup; saha testinden geçmeden müşteriye ulaşıldığı durumlarda geri dönüşler zor olabilmektedir.