Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Kurumun analizi ve Ar-Ge Merkezi kriterlerine uygunluk için yol haritası çıkarılması

Başvuru dosyasının hazırlanması ve bakanlığa sunulması

Başvuru dosyasının bakanlık uzmanları tarafından ön değerlendirmeden geçirilmesi ve revizyonlar

Hakem ve Komisyon üyelerinin belirlenmesi takibinde denetleme süreci

Bakanlıkta yapılan karar açıklama toplantısı ile başvurunun sonuçlandırılması

Onay ve gerekli bildirimlerin vergi dairesi ve SGK’ya bildirilmesi ile teşviklerden yararlanmaya başlanması

Yıllık denetlemeler için faaliyet raporlarının oluşturulması ve bakanlığa sunulmasır

Bakanlık Uzmanları tarafından ön değerlendirmeden geçirilmesi ve revizyonlar

Hakem ve Komisyon üyelerinin belirlenmesi ve denetleme süreci

Faaliyet raporları sonucunda Ar-Ge Merkezinin durumunun belirlenmesi ve uygunluk durumuna göre faaliyetlere devam edilmesi

2 yıllık periyotlar ile şartların sağlanması durumunda belge yenilenmesi

Kurumun analizi ve Ar-Ge Merkezi kriterlerine uygunluk için yol haritası çıkarılması
Öncelikle firmanın Ar-Ge merkezi uygunluk kriterlerine uyup uymadığının anlaşılması için EXPERTO’nun uzman ekibi tarafından firmanın analizi gerçekleştirilerek analiz dokümanı hazırlanır. Analiz dokümanı üzerinden firmanın Ar-Ge merkezi başvurusu ve yönetimi için gerekli olan yol haritası belirlenerek firma ile paylaşılır.
Başvuru dosyasının hazırlanması ve bakanlığa sunulması
Ar-Ge merkezi kurulumu yapılarak gerekli olan prosedürler ve yapılar firmaya adapte edilir. Bu yapıların uygulanmaya başlaması ile birlikte başvuru dosyası hazırlanmaya başlanır. Başvuru dosyası 3 ana başlık altında ele alınarak EXPERTO’nun 3 farklı uzmanlık grubu tarafından hazırlanır. Bu başlıklar aşağıdaki gibidir.
  • Ar-Ge projelerinin belirlenerek Ar-Ge projelerinin dokümante edilmesi
  • 5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge muhasebe sisteminin kurulması
  • Performans Değerlendirme, Ödül Uyarı, Eğitim, Bilgi güvenliği…vb sistemlerin kurulmasıdır.

Bu sistemlerin kurulmasından sonra ilgili başvuru formu doldurularak Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığa gönderilir.
Başvuru dosyasının bakanlık uzmanları tarafından ön değerlendirmeden geçirilmesi ve revizyonlar
Bakanlığa gönderilmiş proje dosyasında bakanlık tarafından istenmiş revizyonlar var ise en fazla 2 gün içerisinde revizyonlar tamamlanarak başvuru tamamlanır.
Hakem ve Komisyon üyelerinin belirlenmesi takibinde denetleme süreci
Bakanlık tarafından firmanın Ar-Ge merkezine uygunluğunun değerlendirilmesi amacı ile hakemler atanır. Hakem ziyaretleri organize edilmeden önce firmalara hakem ziyareti öncesi eğitimi verilerek firmaların hakem ziyaretlerine hazırlanması sağlanır. Hakem ziyaretleri sırasında EXPERTO’nun deneyimli ekibi de ziyarete eşlik ederek firmalara yardımcı olur.
Aylık ve Yıllık Raporlar
Ar-Ge merkezi onaylanan firmaya EXPERTO tarafından bir teknik bir de mali uzman atanır. Her ay firmalar düzenli ziyaret edilerek firmaların teknik ve mali raporlarının hazırlanması ve sunulması sağlanır. Ayrıca aylık ziyaretlerde teşvik hesaplamaları da yapılarak firmaların teşvikleri doğru bir şekilde kullanması ve muhasebeleştirmesi sağlanır.