Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Teknolojik ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılması
Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
Özgün ürün ve süreçlerin
Teknolojik gelişimde ivme kazanılması

Program Özellikleri

Destek Tipi

Hibe

Proje Destek Süresi

18 Ay

Destek Üst Limiti

100.000 TL + Vergisel Avantajlar

Başvuru zamanı

Başvuru için süre kısıtlaması bulunmamaktadır

Destek Oranı

%100

Vergisel Avantajlar

Personel Gelir Vergisi Muafiyeti
SGK İşveren Payı Muafiyeti
Ar-Ge İndirimi
Damga Vergisi Muafiyeti

Desteklenen Giderler

Fonlama Süreci

Başvuru Hazırlığı

Projenin TEYDEB’e Sunulması

Proje Ön Değerlendirmesi

Hakemlerin Atanması

Hakem Değerlendirme Toplantıları

Komite Değerlendirmesi ve Karar

Destek Kapsam Bildirimi ve Sözleşme Süreci

Dönemsel Mali ve Teknik Raporlamalar

İzleyici Ziyaretleri ile Proje Faaliyetlerinin Takibi

Hakedişlerin Ödenmesi

Danışmanlık Hizmet Kapsamı

Proje fikrinin değerlendirilmesi
Proje fon kaynağına uygun şekilde proje fikrinin kurgulanması
Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurulması
Proje başvurusunun hazırlanması
Başvurunun TEYDEB tarafındaki takibi
Aylık teşvik hesaplarının yapılması
Hakem süreçleri için sunum ve hazırlıklara yönelik danışmanlık hizmetleri
İzleme süreçlerinde projenin takibi
Dönemsel teknik raporların hazırlanması
Mali Raporların hazırlanması
Aylık teşvik hesaplarının yapılması
Ar-Ge süreçlerine uygun muhasebe sisteminin kurulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri