Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Teknolojik bilginin üretilmesi
Üretilen bilginin ticarileştirilmesi
Üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi
Verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi
KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması
Araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ve ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması
Sanayinin rekabet gücünün artırılması

Program Özellikleri

Destek Tipi

Teşvik

Proje Teşvik Süresi

Süre sınırı bulunmamaktadır.

Teşvik Üst Limiti

Üst limit bulunamamaktadır

Başvuru zamanı

Başvuru için zaman kısıtlaması bulunmamaktadır

Destek Oranı

%40 - %60

Vergisel Avantajlar

Personel Gelir Vergisi Muafiyeti
SGK İşveren Payı Muafiyeti
Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Damga Vergisi Muafiyeti

Fonlama Süreci

Başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun yapılması

Teknokent yönetimi tarafından sunumlar veya dosya üzerinden uygunluğun değerlendirilmesi

Ofis seçimi ve şube/merkez kurulum işlemleri

Teknokent yönetimi ile sözleşme süreci

Teknokette faaliyete başlanması ve aylık olarak teşviklerden yararlanılması

Teknokentin istediği periyod ve formatlarda izleme raporlarının hazırlanması

Danışmanlık Hizmet Kapsamı

Firmanın analiz ve en uygun teknoketlerin belirlenmesi
Teknokent kapsamında yürütülecek Ar-Ge projelerinin belirlenmesi
Başvuru dosyasının hazırlanması
Değerlendirme süreçleri için hazırlık çalışmaları
Teknokette faaliyete başlanması ile aylık teşvik hesaplamalarının yapılması
Teknokent yönetimin talep ettiği periyod ve formatlarda izleme raporlarının hazırlanması