Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Firma ile Experto arasında sözleşme imza süreci:

Sözleşme süreci, firmaya ilk ziyaretin yapıldığı andan başlayarak sözleşme imzalanana kadar devam eder.

Projeler öncelikle Experto ekibi tarafından değerlendirilerek projenin ilgili kurumlara sunulacak nitelikte olup olmadığına karar verilir. Projenin, desteklenme kriterlerini taşıdığına kanaat getirilir ise firmaya verilecek hizmetler ile ilgili teklif gönderilir. Karşılıklı anlaşıldığında, firma ile Experto arasında sözleşme imzalanarak proje hazırlama ve yönetim süreci başlamış olur.

Proje hazırlama ve sunum süreci

Proje hazırlama ve sunum süreci, sözleşmenin imzalanmasıyla başlar, projenin hibe veren kuruma sunumuna kadar devam eder.

Projede üniversite danışmanlığı gerekli ise projedeki eksik alanda faaliyetleri olan akademisyen araştırması yapılarak firmaya bildirilir, görüşmeler organize edilir. İlgili alanda patent olup olmadığı ve/veya projenin patente konu öğeleri firma gündeme getirilerek bu alanda firmanın harekete geçmesi sağlanır, ilgili destekler firmaya bildirilir.

Proje ekibinin başka Ar-Ge projelerinde de yer alma durumu da ayrıca değerlendirilerek şirketin proje ekibini sağlıklı bir şekilde oluşturması sağlanır. Proje başvuru dosyası hazırlandığında onay için firmaya gönderilir. İstendiğinde gerekli revizyonlar yapılarak ilgili kuruma sunum yapılır. Proje başvurusu tamamlandığında firmaya bilgilendirme yapılır.
Firmalar, Ar-Ge projelerine hibe veren kurumlara sunulmuş bir Ar-Ge projesi başarı ile tamamlandığında veya patenti olan ürünü için belirlenmiş süreler dahilinde başvurduğunda, o ürün için seri üretim desteğinden faydalanabilirler. Bu kapsamda firmanın tamamlamış olduğu Ar-Ge projesi veya onaylanmış patenti incelenir ve bu çerçevede seri üretim için talep edilecek makine ve teçhizat planlanarak projelendirilir. Proje onayı ile birlikte tüm alım süreçleri ve takip süreçleri ile tüm raporları yine Experto tarafından yürütülür.