Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Neden Experto

Ar-Ge yapan firmalar için desteklerden yararlanma konusunda öncelikle var olan bütün desteklerin bilinip, SWOT analizlerinin yapılıp şirket için en uygun destek programına ilgili zamanda başvurulması ayrı bir mesai ve uzmanlık gerektirmekte. Keza sunulan projenin minimum kesinti ile onaylanması, doğru destek kalemlerinin doğru hibe programlarına sunumu yine firmaların sıkıntı çektiği konulardan…

Projelerin belirli bir sistematik dahilinde, akademik/bürokratik bir formatta yazıya geçirilmesi gerek yönetici kadron gerekse Ar-Ge projesinde çalışacak ekip için bir külfet… Mühendisler Ar-Ge projelerinin hibe veren kurumlara sunumu işini, kendi işlerinin bir parçası olarak görmüyor; kendilerini bu alanda değil Ar-Ge’nin yapılması anlamında geliştirmek istiyorlar. Bu yönden bakıldığında, proje başvurusu, takibi, raporlaması işleri gereksiz yere bölen süreçler olarak algılanmakta. Dolayısıyla hibe alması gereken Ar-Ge projeleri sunulamamakta ve/veya dönem raporları gerektiği gibi sunulamadığı için hibeye hak kazanmış dahi olunsa hak edilen hibe alınamamakta.

Son olarak Ar-Ge projesi olan firmaların yararlanabildikleri/yararlandıkları muhasebesel düzenlemeler genel muhasebe sisteminden farklı olduğu için firmaların muhasebe departmanları, SMM’leri ve hatta YMM’leri bu alanlarda uzmanlaşmış değil ise zorluk yaşamakta; Ar-Ge projelerinin muhasebeleştirilmesi hatalı olabilmekte. Bunun yanında proje takibinde teknik ve muhasebe departmanlarının senkronizasyonu yapılamamakta (örneğin kurumun kabul ettiği adam-ay oranları muhasebeye yansımamakta, dolayısıyla vergi ve SGK indirimlerinden yanlış şekilde faydalanılmakta), birden fazla projenin eş zamanlı yürüdüğü durumlarda özellikle Ar-Ge ekiplerinin oluşturulmasında ve muhasebesel boyutta sorun yaşanmakta.

Tüm bu sebeplerden dolayı özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge projelerinin sunumunda kadrosundaki elemanlar ile değil, uzman danışmanlık firmaları ile yola devam etmelerini önermekteyiz.

Experto’yu öne çıkaran yönlere gelince…