Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80

Neden Experto

Ar-Ge yapan firmalar için desteklerden yararlanma konusunda öncelikle var olan bütün desteklerin bilinip, SWOT analizlerinin yapılıp şirket için en uygun destek programına ilgili zamanda başvurulması ayrı bir mesai ve uzmanlık gerektirmekte. Keza sunulan projenin minimum kesinti ile onaylanması, doğru destek kalemlerinin doğru hibe programlarına sunumu yine firmaların sıkıntı çektiği konulardan…

Projelerin belirli bir sistematik dahilinde, akademik/bürokratik bir formatta yazıya geçirilmesi gerek yönetici kadron gerekse Ar-Ge projesinde çalışacak ekip için bir külfet… Mühendisler Ar-Ge projelerinin hibe veren kurumlara sunumu işini, kendi işlerinin bir parçası olarak görmüyor; kendilerini bu alanda değil Ar-Ge’nin yapılması anlamında geliştirmek istiyorlar. Bu yönden bakıldığında, proje başvurusu, takibi, raporlaması işleri gereksiz yere bölen süreçler olarak algılanmakta. Dolayısıyla hibe alması gereken Ar-Ge projeleri sunulamamakta ve/veya dönem raporları gerektiği gibi sunulamadığı için hibeye hak kazanmış dahi olunsa hak edilen hibe alınamamakta.

100'ün üzerinde ARGE ve TASARIM Merkezi
1000'in üzerinde aktif proje
%95 basarı oranı
%100 Müşteri mmenuniyeti
580 milyon TL'den fazla hibe