Kapat× Telefon +90 (212) 569 00 80
Teknokent, 26/06/2001 tarihinde çıkan 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında kurulmuş teknoloji geliştirme bölgeleridir. Bu bölgeler en az bir üniversite veya enstitünün tek başlarına veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı odalar, birlikler ve federasyonlar, Yerel yönetimler, Bankalar ve finansman kurumları, Yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler, İlgili kamu kuruluşları, İhracatçı birliklerinden oluşan bir ortaklık ile kurulabilirler. 

Teknokentlerin amacı Ar-Ge yapan sanayi şirketlerinin veya yazılım şirketlerinin Ar-Ge kabiliyetlerinin artırılmasını sağlamak ve katma değerli ürünler üretilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda teknokentlerin en önemli önceliklerinin başına Üniversiteler ile sanayinin ve yazılım şirketlerinin ortak proje geliştirmesini sağlamaktır. 

Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmalara 4691 sayılı kanun kapsamında aşağıdaki teşviklerden yararlanma imkanları bulunmaktadır.

1- KDV Muafiyeti: Teknokent bünyesinde geliştirilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden muaf tutulmaktadırlar.

2- Kurumlar Vergisi Muafiyeti: Teknokent bünyesinde geliştirilen bazı ürünlerin satışı kurumlar vergisinden muaftır. 

3- Gelir Vergisi Muafiyeti: Teknokent içerisinde yer alan firmalarda çalışan personeller gelir vergisinden %100 oranında muaftır.

4- SGK İşveren Payı Muafiyeti: Teknokent içerisinde yer alan firmalarda çalışan personeller SGK işveren payından %50 muaftır.

5- Damga Vergisi Muafiyeti: Firmalar tüm damga vergilerinden %100 oranında muaftır.


TEKNOKENTLERİN LİSTESİ

İSTANBUL AVRUPA YAKASI 

1- İtü Arı Teknokent 
2- Yıldız Teknopark
3- Boğaziçi Teknopark
4- Finans Teknopark (Kurulum Aşamasında)
5- İstanbul Teknokent

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

1- Teknopark İstanbul
2- Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Kurulum Aşamasında)

ANKARA

1- Odtü Teknokent 
2- Hacettepe Teknokent
3- Gazi Teknopark 
4- Bilkent CYBERPARK
5- Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
6- Ankara Teknopark 
7- Ankara Teknokent
8- Aso Teknopark 

İZMİR

1- DEPARK
2- Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
3- İzmir Bilim Park
4- Teknopark İzmir

KOCAELİ

1- Tübitak-MAM
2- Gosb Teknopark 
3- Kocaeli Teknopark
4- Bilişim Vadisi (kurulum aşamasında)

DİĞER

1- Antalya Teknokent
2- Bolu Teknokent
3- Bozok Teknopark
4- Celal Bayar Üniversitesi Teknokent
5- Cumhuriyet Teknokent
6- Çanakkale Teknopark
7- Çorum Teknokent
8- Çukurova Teknokent
9- Dicle Teknokent
10- Düzce Teknopark 
11- Erciyes Teknopark
12- Ata Teknokent
13- Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Merkezi
14- Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi (kurulum aşamasında)
15- Gaziantep Teknopark
16- Göller Bölgesi Teknokent
17- Harran Teknokent
18- Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi (kurulum aşamasında)
19- Kahramanmaraş Teknokent
20- Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi (kurulum aşamasında)
21- Teknokent Kırıkkale 
22- Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (kurulum aşamasında)
23- Kütahya Teknokent
24- Makü Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi
25- Malatya Teknokent
26- Mersin TecnoScope
27- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (kurulum aşamasında)
28- Namık Kemal Üniversitesi Teknopark
29- Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (kurulum aşamasında)
30- Pamukkale Teknokent
31- Sakarya Teknokent
32- Samsun Teknopark
33- Konya Teknokent
34- Tokat Teknopark
35- Trabzon Teknokent
36- Trakya Teknopark
37- Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi
38- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent

Bize Ulaşın

* Bilgi girişi zorunlu bilgileriniz